Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Procedure en voorwaarden

Doelgroep

Koala richt zich op de onderstaande doelgroep:

 • Hotels (minimum 10 kamers)
 • Vakantieparken
 • Meetingslocaties (MICE)
 • Jeugdherbergen
 • Attracties

Om in aanmerking te komen voor een energiescan gelden de volgende voorwaarden:

 • De onderneming is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 • De gebouwen werden in gebruik genomen vóór 1/1/2006 EN zijn niet na 31/12/2005 ingrijpend energetisch gerenoveerd volgens de definitie in EPB.
 • Het jaarlijks energieverbruik* per bedrijfsvestiging bedraagt minstens: 50.000 kWh/jr elektriciteit EN 100.000 kWh/jr brandstof (aardgas, stookolie…)
 • Er kunnen maximum 2 vestigingen per bedrijf worden doorgelicht.

De volgende vestigingen/bedrijven zijn uitgesloten:

 • Gebouwen en domeinen eigendom van een overheid, overheidsinstellingen en -verenigingen
 • Vestigingen die de voorbije 3 jaar een gratis energiescan van Agentschap Ondernemen hebben ontvangen
 • Vestigingen met een primair energieverbruik hoger dan 27,78 miljoen kWh/jr (i.e. bedrijven die tot de doelgroep van de energiebeleidsovereenkomsten behoren)
 • Vestigingen die volgens VLAREM verplicht een energieaudit moeten uitvoeren. Dit geldt voor alle vestigingen die aan de criteria van een niet-kmo voldoen:
  • Deze vestigingen moeten immers voor 1 december 2015 een energieaudit laten opmaken en de resultaten ervan ingeven in een webapplicatie. Alle informatie hieromtrent vindt u op http://www.energiesparen.be/verplichte_energieaudit_GO
  • ofwel de jaaromzet 50 miljoen euro overschrijden én het jaarlijks balanstotaal 43 miljoen euro overschrijden.
  • ofwel meer dan 250 werknemers tewerkstellen;

*Verklaring bij het minimum jaarlijks energieverbruik

Kijk zeker eens op de energiefacturen van de laatste twee jaren om een goede inschatting te kunnen maken van het jaarlijks energieverbruik van uw onderneming.

 • Aan een gemiddelde eenheidsprijs van 0,20 euro per kWh komt een verbruik van 50.000 kWh elektriciteit overeen met een jaarlijkse elektriciteitsfactuur van minimaal 10.000 euro (excl. btw).Voor een snelle omrekening van uw aardgas of stookolieverbruik naar kWh vermenigvuldigt u het verbruik in m³ of liter met een factor 10.
 • Aan een gemiddelde aardgasprijs van 0.05 euro per kWh betekent een verbruik van 100.000 kWh aardgas dat de jaarlijkse aardgasfactuur minimaal 5.000 euro (excl. btw) bedraagt. Aan een gemiddelde stookolieprijs van 0.65 euro per liter, betekent dit dat uw bedrijf jaarlijks ruim 9.400 liter stookolie verbruikt (goed voor ruim 6.000 euro (excl.) BTW).

Aanvraag

De studiebureaus gaan zelf actief op zoek naar toeristische logies en attracties die tot de doelgroep behoren. Indien u zelf een uitbater bent van een toeristische attractie of logies en uw onderneming aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, kan u ook zelf een aanvraag doen via koala@vlaio.be. Accountmanagers van Agentschap Innoveren & Ondernemen en Toerisme Vlaanderen gaan dan na of aan alle voorwaarden is voldaan en zullen u dan een studiebureau toewijzen.

Procedure

Na een eerste bedrijfsbezoek zal het energieadviesbureau een energiescan opmaken. Dit rapport bevat een inventaris van de energieverbruikers en een overzicht van de mogelijke besparingsmogelijkheden. Per thema (gebouwschil, verwarming, koeling, verlichting, mobiliteit, etc.) wordt het besparingspotentieel ingeschat, zowel in termen van CO2- als kostenbesparingen. Bovendien worden de terugverdientijden en de beschikbare subsidies van de energiebesparende investeringen meegegeven.

Na goedkeuring van de scan door Agentschap Innoveren & Ondernemen en een toelichting aan het bedrijf door het studiebureau, neemt Agentschap Innoveren & Ondernemen contact op met het bedrijf. In overleg met het bedrijf zal dan worden beslist of verdere begeleiding van bepaalde voorgestelde maatregelen gewenst is. Indien er een implementatieadvies volgt, zal het studiebureau het bedrijf verder adviseren door bijvoorbeeld offertes op te vragen voor specifieke besparingsmaatregelen en deze te vergelijken. Hierdoor zal de ondernemer worden bijgestaan om de economisch haalbare besparingsmaatregelen ook maximaal te implementeren in zijn of haar zaak.

Schema

Heeft u al energiebesparende en/of klimaatvriendelijke maatregelen geïmplementeerd na een energiescan of een implementatieadvies? Laat het ons weten via koala@vlaio.be.


Contact informatie

koala@vlaio.be
UP