Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Presentaties netwerkbijeenkomst 9 februari 2015

Bedrijventerreinmanagement

U vindt hieronder de presentatie en het verslag van de workshop. Na de eindstuurgroep in de loop van deze maand (maart), zal ook het eindrapport van deze evaluatie-studie beschikbaar komen op deze website.

Prijzen bedrijventerreinen

U vindt hieronder zowel de presentaties die tijdens de workshop zijn gegeven als het voorstel van “referentiekaart” (met en zonder de namen van de gemeenten). Die referentiekaart is gebaseerd op de geafficheerde prijzen van actueel beschikbare bedrijfskavels. Het betreft dus een momentopname.

Duurzame omgang met materialen en reststromen op bedrijventerreinen

U vindt hieronder de presentatie en verslag van de workshop.

Indien u als beheerder of bedrijventerreinmanager concreet aan de slag wenst te gaan om de bedrijven op uw bedrijventerrein actief te sensibiliseren richting duurzaam materialenbeheer, wijzen we u graag op het bestaande aanbod:

  • inventarisatie materiaalverbruik kmo: gratis materialenscans ter beschikking (tot eind 2015), met ev. rol voor de parkmanager via het samenbrengen van de individuele resultaten en zoeken naar opportuniteiten voor samenwerking, cfr. www.materialenscan.be , contact: piet.coessens@agentschapondernemen.be
  • Symbiose-platform ter beschikking voor uitwisseling reststromen tussen bedrijven, cfr. www.smartsymbiose.be
  • Recupel on tour: collectieve AEEA-inzameling op uw bedrijventerrein. Interesse?  Contact: meg.scheppers@ovam.be

Meer info en mogelijkheid tot organiseren infosessies duurzaam materialenbeheer op bedrijventerreinen? Contact meg.scheppers@ovam.be of piet.coessens@agentschapondernemen.be .


UP