Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Overnameproces

U loopt rond met het idee om een bedrijf over te nemen. Maar er zijn tal van vragen waar u een antwoord op zoekt. Een overnameproces kan enkele maanden tot een jaar duren of soms zelfs langer. Om dit complex proces enigszins overzichtelijk en  praktisch te benaderen onderscheiden we drie fasen. In deze fasen lichten we een aantal stappen verder toe: voorbereiding, aankoop, integratie.

Een geslaagde overname is het resultaat van een duidelijke visie en scherp strategisch denken. Het meest belangrijke is dat u weet waarom u een ander bedrijf wilt overnemen (starten, versnelde groei, schaalvoordeel, opstap naar het buitenland, verticale of horizontale integratie,…). Een goed inzicht in uw financiële mogelijkheden is hierbij natuurlijk cruciaal. Daarnaast is het belangrijk dat u alvast kennismaakt met de diverse specialisten die u bij het overnametraject kan betrekken.

 • Overname adviseur: voorbereiding, procesbegeleiding
 • Bedrijfsrevisoren kantoor: waardebepaling, uitvoeren van audit en due diligence
 • Jurist/advocaat: juridische aspecten, contracten
 • Bankier: financiering
 • Boekhouder: rapportering

Fase 1. Voorbereiding – Target zoeken – Waardering target

Een grondige voorbereiding leert u welk soort bedrijf u wenst over te nemen, welke uw targets kunnen zijn. U kunt hiermee een zoekprofiel opstellen. Dit omvat talloze kenmerken van de onderneming die u wenst over te nemen, zoals sector, regio, omvang, activiteiten, levensfase, organisatie- en financieringsstructuur, overnamesom,… Dit zoekprofiel vormt het uitgangspunt bij uw zoektocht naar kandidaat ondernemingen.

Sta best even stil bij dat zoekprofiel en stel uzelf kritische vragen zoals waarom u in die sector zoekt, vindt u de branche nog aantrekkelijk, wat zijn de groeimogelijkheden en (toekomstige) regelgeving,…? Staat u na deze laatste check nog steeds achter uw besluit, dan kan de zoektocht naar geschikte verkopers echt beginnen.

Algemeen kunnen we stellen dat er een viertal informatiebronnen te onderscheiden zijn:

 • internet (bedrijfswebsites, …)
 • netwerken (vakorganisaties, seminaries, informele bijeenkomsten,…)
 • tussenpersonen (banken, overname bemiddelaars, corporate finance advisors, boekhouders,…)
 • andere zoals beurzen, vakbladen

Bekijk ook onze pagina “Waar vindt u een over te nemen bedrijf?”.

Als u geïnteresseerd bent, kan u het bedrijf voorzichtig benaderen. Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid spelen hierbij een cruciale rol en vereist ervaring en expertise. Het inschakelen van een overnameadviseur verhoogt de slaagkansen dan ook aanzienlijk.

De waardering van een bedrijf is niet van zelf sprekend. Naast de “harde” gegevens zoals winst/verlies cijfers, spelen ook “gevoelsmatige” factoren grote invloed op de uiteindelijke waarde van een onderneming. Er is duidelijk een verschil tussen waarde en prijs. Een goede waardebepaling vereist een grondige kennis van een onderneming en is per definitie een benadering, meestal uitgedrukt in een prijsvork. De prijs die u dan uiteindelijk zult betalen, wordt bepaald door de onderhandelingen tussen u en de verkoper. Wees er van bewust dat u elk vanuit een andere invalshoek naar de cijfers zult kijken. U, als ondernemer kijkt naar de toekomst. De verkoper zal eerder oog hebben voor het verleden. Belangrijk is ook dat u de gegevens vergelijkt met die van de concurrenten uit een zelfde sector. Zo krijgt u een totaalbeeld van de positionering van het bedrijf in de markt. Graag verwijzen we verder naar onze brochure “Uw onderneming klaar voor de overdracht”. Deze brochure vermeldt in hoofdstuk vijf de verschillende benaderingen van een waardebepaling.

Fase 2. Deal structureren – Financiering – Onderhandeling - Contract

Een deal goed structureren vraagt veel kennis en ervaring. Dit is misschien wel het luik waarbij u het meest een beroep dient te doen op de expertise van een adviseur. Hoe gaat u de deal juridisch structureren, wat zijn de fiscale implicaties, hoe structureert u onroerend goed,….

Na de structurering van de overname deal, moet de financiering beoordeeld worden. Niet alleen de financiële middelen voor de aankoop maar ook de operationele financiële middelen om het bedrijf verder te zetten. Onze financieringsbrochures informeren u over de mogelijke financieringsvormen.

 • “Hoe kan de overheid uw financiering gemakkelijker maken?”
 • “Risicokapitaal: Een overzicht van de risicokapitaalverschaffers in Vlaanderen”
 • Folder “FINMIX: voor een gezonde en evenwichtige financieringsmix”

Nadat de financiering van de overname beoordeeld en geregeld is, kunnen de intentieonderhandelingen starten.

De “letter of intent”(LOI) legt alle afspraken vast, die tijdens de intentieonderhandelingen zijn besproken. Deze “LOI” vormt de basis voor het definitief verkoopcontract.

De due diligence kan nu worden opgestart. Dit boekenonderzoek zal de waarde van de target bevestigen en heeft ook een groot juridisch belang. De due diligence omvat een grondig onderzoek van de onderneming (financieel, juridisch, sociaal, fiscaal, milieu, IT,…)

In onze brochure “Uw onderneming klaar voor de overdracht” wordt in hoofdstuk 2 ook melding gemaakt van de due diligence, maar dan eerder vanuit het standpunt van de verkoper.

Als beide partijen akkoord zijn met de uitkomst van de due diligence, kan het overnamecontract gefinaliseerd worden, waarin de finale koopprijs en de “waarborgen en garanties” vermeld worden. Ook hier verwijzen we naar onze brochure “Uw onderneming klaar voor de overdracht”. In hoofdstuk 6 wordt het overnamecontract toegelicht.

Fase 3. Integreren

Na de overname is de integratie van beide culturen een belangrijke fase om de gewenste meerwaarde te kunnen realiseren.

Een goede communicatie naar klanten, leveranciers en personeel ondersteunt deze integratie. Ook de rapportering van beide bedrijven op elkaar afstemmen is een belangrijke uitdaging.

Om u verder te helpen in dit totaal overnameproces verwijzen we naar de leidraad: Van ondernemer naar overnemer: Uw overnameproces in 8 stappen. Deze leidraad is opgemaakt door Voka Oost Vlaanderen in het kader van het project pecunia. De leidraad gaat meer in detail in op dit overnameproces en reikt belangrijke handvaten aan met een praktisch overzicht van het overname proces.


UP