Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Oproep - Stijging van doorgedreven energetische renovaties van residentiële gebouwen tot bijna-energieneutraal niveau - GTI Limburg

De Europese Unie legt zichzelf met de EU2020 strategie 3 ambitieuze doelstellingen op: een vermindering van het energieverbruik met 20%, een stijging van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen tot 20% en een vermindering van de uitstoot van de broeikasgassen met minstens 20% ten opzichte van 1990.

Om aan het behalen van deze doelstellingen een bijdrage te leveren, formuleerde het EFRO-programma Vlaanderen 2014-2020 binnen Prioriteit 3, 4 specifieke doelstellingen:

  • ‘Stijging van doorgedreven energetische renovaties van residentiële gebouwen tot bijna-energieneutraal niveau’.
  • ‘Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk/stedelijk klimaatplan’.
  • ‘Verhoogde energie-efficiënte bij kmo's (energie-efficiënte bedrijfsgebouwen en productieprocessen)’.
  • ‘Stijgend gebruik van groene warmte en een toename van de productie van hernieuwbare energie’.

Deze projectoproep richt zich op de specifieke doelstelling ‘Stijging van doorgedreven energetische renovaties van residentiële gebouwen tot bijna-energieneutraal niveau’. De focus van de oproep ligt op het verhogen en dissemineren van kennis van duurzame bouwtechnieken. Projecten die concrete investeringen in de sociale woningbouw tot BEN niveau voorzien, behoren niet tot deze oproep. Dit zal in een later stadium aan bod komen.

Voorkeur wordt gegeven aan:

  • Demonstratieprojecten van doorgedreven energetische renovaties waarbij nieuwe bouwconcepten of materialen worden uitgetest;
  • Opleidings- en vormingsinfrastructuur m.b.t. bijna-energieneutraal gerelateerde technieken en technologieën in de bouwsector;
  • Innovatieve samenwerkingsmodellen.

Projecten moeten inpasbaar zijn in het SALK. Dit moet duidelijk worden toegelicht in het projectvoorstel (zie aanvraagformulier – link met het beleid). Projectvoorstellen in het kader van deze oproep dienen  tevens te kaderen binnen de, door de Vlaamse Regering vastgelegde uitvoeringsmodaliteiten, voorziene acties en geplande financiering.

De uiterste indieningdatum voor projecten wordt vastgelegd op 24 september 2015. Meer informatie vindt u in de bijhorende oproepfiche.


UP