Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Oproep beveiliging bedrijventerreinen - 2017

Waarom een oproep beveiling van bedrijventerreinen? 

Met deze oproep wil het Agentschap Innoveren & Ondernemen een antwoord bieden op de toenemende vraag vanuit de bedrijventerreinbeheerders – en verenigingen naar meer ondersteuning op het vlak van beveiliging op bedrijventerreinen.

De oproep wil tegemoet komen aan acute, voldoende zwaarwichtige en permanente problemen op vlak van onveiligheid op bedrijventerreinen.

Welke projecten komen in aanmerking voor steun? 

 • Screenings (integrale beveiligings-, brandbeveiligings- en/of verkeersveiligheidsplannen) en bijhorende actieplannen;
 • Voorbereidende trajecten voor vrachtwagenparkings (oriënterende studies, haalbaarheidsonderzoeken, technische plannen e.d.);
 • Uitvoerings- en investeringsprojecten zoals:
  • Technologische investeringen
  • Proefopstellingen
  • Herinrichtingen van het terrein
  • Organisatie van veiligheidsbevorderende initiatieven
  • Campagnes en opleidingen rond veiligheidspreventie

Wie komt in aanmerking voor steun?

 • Bedrijventerreinverenigingen;
 • Beheerders van een bedrijventerrein (onder voorwaarde van gezamenlijke ondertekening met de bedrijventerreinvereniging, voor zover er op het terrein een vereniging actief is);
 • De organisatie die instaat voor het beheer van de gemeenschappelijke mede-eigendom;
 • Gemeentebesturen (onder voorwaarde van gezamenlijke ondertekening met de bedrijven-terreinvereniging (voor zover er op het terrein een vereniging actief is) en/of met de beheerder).

Hoeveel bedraagt de steun?

 • Screenings en bijhorende actieplannen: 80% van de aanvaardbare kosten met een maximum van 20.000 €
 • Voorbereidende trajecten voor vrachtwagenparkings: 60% van de aanvaardbare kosten met een maximum van 70.000 €
 • Uitvoerings- en investeringsprojecten: 50% van de aanvaardbare kosten met een maximum van 50.000 €

Hoe en wanneer moet een project worden ingediend?

Na invullen van volgend formulier ontvangt u per mail een unieke link naar het webformulier. Via dit webformulier dient u het aanvraagdossier digitaal in.

Aanvraagdossiers kunnen worden ingediend tot uiterlijk 31 mei 2017.

Meer informatie?

In de handleiding vindt u meer informatie over de indieningsmodaliteiten, aanvaardbare kosten en de behandeling van ingediende aanvraagdossiers.

Voor meer info kan u eveneens terecht bij de dienst Ruimtelijke Economie van het Agentschap Innoveren & Ondernemen via btbev@vlaio.be of via volgende contactpersonen:

 • de heer Piet Coessens (09 267 40 34)
 • de heer Lode Daneels (016 31 10 57)
 • de heer Koen Vermoesen (02 553 38 72)

UP