Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Oproep 2 - Bevorderen van een internationaal ondernemersklimaat - GTI-Limburg

Ondanks een gestage verbetering van de ondernemerschapsdynamiek, kenmerkt Vlaanderen zich door een lage ondernemersgraad, een lage oprichtingsquote en weinig snelgroeiende gazellen. Wil Vlaanderen zijn economische positie behouden en de concurrentiepositie versterken dan is het belangrijk dat ingezet wordt op het bevorderen van ondernemerschap en het stimuleren van de internationale oriëntatie van kmo’s.

Wil men het open ondernemerschap in Vlaanderen ten volle benutten dan vraagt dit andere competenties en randvoorwaarden. Deze attitudewijziging zal tegelijk ook het klimaat voor het aantrekken van buitenlandse investeerders positief beïnvloeden. Dit vraagt om analyse, afstemming en gerichte initiatieven om het ondernemerschap te versterken en de economische slagkracht te verhogen, die centraal aangestuurd worden. Een goede samenwerking met alle actoren die hier een bijdrage kunnen leveren zoals kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen, kenniscentra), lokale-, provinciale- en Vlaamse overheden en diensten, enz. is essentieel om deze doelstellingen te bereiken.

Daarnaast moet ook gezocht worden naar manieren om de internationalisering van Vlaamse bedrijven, die buiten de bestaande maatregelen vallen, verder te bevorderen. Op deze manier kunnen zij zich meer profileren op buitenlandse markten en een actievere rol spelen.

Hierin past ook het gericht aantrekken van buitenlandse bedrijven die een grote toegevoegde waarde hebben voor Vlaanderen en de maatschappelijke uitdagingen waar de regio voor staat.

Projecten binnen deze oproep moeten inpasbaar zijn in het SALK. Dit moet duidelijk worden toegelicht in het projectvoorstel (zie aanvraagformulier – link met het beleid). Projectvoorstellen in het kader van deze oproep dienen tevens te kaderen binnen de, door de Vlaamse Regering vastgelegde uitvoeringsmodaliteiten, voorziene acties en geplande financiering.

De uiterste indieningdatum voor projecten wordt vastgelegd op 24 september 2015. Meer informatie vindt u in de bijhorende oproepfiche.


UP