Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Oproep 2 – Ondersteunen van de overdracht / verspreiding van technologieën met het oog op kennisvalorisatie en vermarkting

Om haar positie als dynamische kennisregio te versterken, moet Vlaanderen de valorisatie van technologische en niet-technologische kennis voortdurend optimaliseren. Het stimuleren en ondersteunen van vernieuwende projecten met kennistoepassingen vormt hiervoor een belangrijk instrument. De overdraagbaarheid van deze projecten naar andere bedrijven, organisaties en instellingen staan hierin centraal.

De transfer van kennis naar valorisatie vormt een moeilijke schakel in de ontwikkeling van de kenniseconomie in Vlaanderen. De aanwezige kennis moet gevaloriseerd worden in economische activiteiten en maatschappelijke toepassingen om het draagvlak en de impact van die ontwikkelde kennis te maximaliseren.

Vandaag blijft de economische, industriële en maatschappelijke valorisatie van onderzoeksresultaten in Vlaanderen te beperkt. Bovendien is er ook een gebrek aan economisch ondernemerschap en wordt de verbreding van het innovatiebegrip te weinig gestimuleerd. Veelal stopt het innovatieproces in het beleid bij bewustmaking en bekendmaking. Demonstratieprojecten kunnen beschouwd worden als belangrijke instrumenten om de brug te maken naar ontwikkeling naar implementatie met een economische valorisatie in Vlaanderen en mogelijks internationaal. Dit moet resulteren in meer nieuwe en vernieuwende producten, processen en diensten, in een grotere economische en maatschappelijke toegevoegde waarde en in een belangrijkere internationale valorisatie van de Vlaamse kennis. Demonstratieprojecten hebben op die manier een brugfunctie tussen het afronden van onderzoek en ontwikkeling en het uitrollen van de innovatie over heel Vlaanderen.

Deze oproep kadert binnen het SALK (Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat). Enkel projectvoorstellen die kaderen binnen de door de Vlaamse Regering op 15 juli 2013  vastgelegde uitvoeringsmodaliteiten, voorziene acties en geplande financiering van het SALK, kunnen binnen deze oproepen ingediend worden (VR 2013 1507 DOC 0813).

Projectfiche

Aan projectvoorstellen die indienen vóór 25 september 2015 kan de beslissing omtrent steuntoekenning medio november 2015 meegedeeld worden. Na 25 september 2015 indienen is mogelijk, maar de beslissing wordt dan later toegekend.


UP