Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Ontbinding en vereffening van vennootschappen

Als een vennootschap de activiteiten wenst stop te zetten, moet zij ontbonden en vereffend worden. Als aan een aantal voorwaarden is voldaan kan de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren. Meestal vallen ontbinding en vereffening niet samen.

Met "ontbinding" bedoelt men de beslissing van de vennoten om de vennootschap te liquideren en een vereffenaar aan te stellen die deze taak op zich neemt. Eens ontbonden bestaat de vennootschap enkel nog om ze te vereffenen.

Met "vereffening" bedoelt men het ten gelde maken van alle bezittingen en het aanzuiveren, betalen van (zo mogelijk) alle schulden van de vennootschap door de vereffenaar. Als aan het einde van de rit nog
geld overblijft, moet dit - zoals in de statuten bepaald is - onder de vennoten verdeeld worden en kan de vennootschap haar activiteiten bij het ondernemingsloket stopzetten.

Voor meer informatie over ontbinding en vereffening van vennootschappen kan u contact opnemen met een notaris of jurist.


UP