Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Nieuwsflits februari 2017

Projectoproepen 

Bereid je project voor

Partners gezocht


Projectoproepen

Te verwachten projectoproepen

Vanaf 2017 beschikken voornamelijk de multilaterale Interreg programma’s nog over ruime budgettaire middelen voor het lanceren van projectoproepen. Programma’s als 2 Zeeën, Noordzee Regio, Noordwest Europa plannen in de komende 2 à 3 jaren alle drie nog open calls waarbij de meeste programma thema’s aan bod kunnen komen. 

Het Interreg Europe programma lanceert dan weer in 2017 haar voorlaatste (open) oproep. Voor 2018 volgt wellicht een gefocuste call voor een beperkt aantal thema’s en budget.

Wat de eerder bilaterale (grens)programma’s betreft plant enkel Maas—Rijn in 2017 en later nog oproepen. Het gaat daarbij wel over relatief bescheiden beschikbare rest budgetten.

De programma’s Grensregio Vlaanderen-Nederland en Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen hebben budgettair voorlopig een verzadigingspunt bereikt. Voor Grensregio Vlaanderen-Nederland staat daarom voorlopig geen nieuwe oproep in de stijgers. Bij Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen wordt wél al nagedacht over een 3de (en mogelijks laatste) call met zeer beperkte restmiddelen. 

Voor beide programma’s kan men ervan uitgaan dat eventuele toekomstige oproepen niet meer voor alle programma thema’s zullen open staan en dat de beschikbare middelen sterk beperkt zullen zijn.

Interreg Noordwest-Europa        

Logo Noordwest - EuropaAfsluiting 4de projectoproep (stap 1)

Tijdens de 4de projectoproep van het Interreg Noordwest Europa programma zijn er 50 projectideeën in stap 1 ingediend (afgesloten op 18/11/2016). Deze 50 projectideeën zullen inhoudelijk worden beoordeeld tijdens het beslissingscomité van 14 en 15 maart 2017 in Parijs. Dit beslissingscomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten. Het “joint secretariat” staat in voor de organisatie en het technisch advies over de projecten aan dit comité. 

De goedgekeurde projectideeën krijgen een toegangsticket om het projectvoorstel volledig uit te werken en in te dienen. De deadline voor de indiening van het uitgewerkte projectvoorstel (stap 2) zal in de beslissingsbrief worden gecommuniceerd.

Binnenkort opening van 5de projectoproep (stap 1): 18-04-2017 tot 24-05-2017

Van 18 april 2017 tot 24 mei 2017 opent de 5de projectoproep van Interreg Noordwest Europa. Deze projectoproep is open voor stap 1 projectideeën. Er is nog budget beschikbaar voor alle prioriteiten van het programma. 

Er is hiervoor een nieuwe versie van het programma handboek beschikbaar (versie 5).

Hebt u hulp nodig bij het uitwerken en indienen van uw projectidee? Kijk bij “Bereid je project voor” om de volgende info-events te vinden en/of contacteer uw Contactpunt Interreg Noordwest-Europa (e-mail: julia.cantero@vlaio.be).

Alle informatie en documenten voor deze projectoproep kunt u vinden op de Interreg Noordwest Europa website.

Interreg Noordzee Regio

Logo Noordzee Regio Afsluiting 3de projectoproep (stap 2) 

De 3de projectoproep van Interreg Noordzee Regio werd afgesloten op 1/02/2017. Deze projectoproep stond enkel open voor projecten in stap 2 (“full applications”).

De beoordeling van de ingediende projectvoorstellen zal plaatsvinden tijdens een beslissingscomité op 7 en 8 juni 2017 in Oostende . 

Voorbereidingsperiode 4de projectoproep gestart (stap 1) 

De 4de projectoproep zal open zijn voor stap 1 projectideeën (“expressions of interest”). De voorbereidingsperiode startte op 1 november 2016 en loopt tot de opening van de projectoproep in juli 2017(exacte datum volgt nog). Er is nog budget beschikbaar voor alle prioriteiten van het programma. 

Gedurende deze voorbereidingsperiode kunnen projectideeën al in het OMS (“online monitoring system”) worden uitgewerkt. De definitieve indiening kan pas vanaf juli tot augustus 2017. Het beslissingscomité zal de projectideeën beoordelen in november 2017. 

De goedgekeurde projectideeën van de 4de projectoproep kunnen hun stap 2 projectvoorstellen (“full applications”) vervolgens indienen van januari tot maart 2018.

Voor meer informatie over deze projectoproep kunt u terecht op de website van Interreg Noordzee Regio of bij uw Contactpunt Interreg Noordzee regio (e-mail: julia.cantero@vlaio.be). 

Interreg Vlaanderen-Nederland    

Logo Vlaanderen-NederlandAfsluiting 3de projectoproep 

Op 13/01/2017 werd de derde oproep van Interreg Vlaanderen-Nederland afgesloten. 45 projecten dienden een aanmelding (stap 1) in. Op 5 april beslist het Comité van Toezicht welke projecten worden gepreselecteerd en dus een volledige aanvraag (stap 2) mogen uitwerken.

Oproepen voor kmo’s binnen 3 innovatieprojecten in Interreg Vlaanderen-Nederland

Via drie unieke Interreg-projecten, CrossRoads 2, CrossCare en Link2innovate, kunnen ondernemers de komende jaren een beroep doen op subsidie en ondersteuning voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Diverse speerpuntsectoren komen hierbij aan bod.  Ondernemingen die succesvol deelnemen, kunnen afhankelijk van het type project rekenen op subsidies van 10.000 tot 200.000 euro. 

Op 20 februari krijg je in het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel tekst en uitleg over de kansen en subsidiemogelijkheden voor ondernemingen binnen deze drie projecten.

Hier, op de website van provincie Antwerpen, vind je alle info over het event. Schrijf je hier in, vóór woensdag 15 februari 2017.

Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Logo Frankrijk-Wallonië-VlaanderenDeadline 2de projectoproep (besloten oproep) : 07-04-2017 

Op 26 en 27 januari 2017 heeft de stuurgroep van het Interreg programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen 66 pre-projecten uit de 2e projectoproep geselecteerd. 
De slaagkans voor deze oproep ligt daarmee voorlopig op 50%.

Zij gaan door naar de 2e stap en kunnen tegen 07-04-2017 een volledig projectaanvraag indienen via de online applicatie van het programma.

Projectindieners die doorgaan naar de 2e stap kunnen voor advies en ondersteuning rond de opmaak van hun projectaanvraag kunnen het technisch team contacteren op interreg.nf@west-vlaanderen.be. Info over het Interreg programma en praktische handleidingen vind je hier.

Deadline oproep 1 voor microprojecten: 24-02-2017

Op 16 december 2016 vond op de Transfosite in Zwevegem het feestelijke lanceringsevent van het microprojectenfonds Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen plaats. Dat was meteen ook het startschot voor de 1e projectoproep voor microprojecten. De oproep loopt nog tot 24-02-2017.

Een microproject wordt voor 100% door het Interreg programma gesubsidieerd en het totale budget kan max. 30 000 euro bedragen. De administratieve last tijdens de projectuitvoering is aanzienlijk vereenvoudigd. Voor advies en ondersteuning rond de opmaak van de projectaanvraag kan je het technisch team contacteren op interreg.nf@west-vlaanderen.be. Alle info en voorwaarden m.b.t. de oproep voor microprojecten vind je hier.

Interreg 2 Zeeën 

Logo 2 ZeeënDeadline 3de projectoproep (stap 2, besloten oproep): 02-05-2017

Op 16 en 17 januari 2017 heeft het selectiecomité van het Interreg 2 Zeeën programma zijn aanbevelingen geformuleerd voor de project concepten van de 3e projectoproep. 17 op 33 projecten kregen een positief advies. Alle partnerschappen kunnen nu hun definitieve projectaanvraag indienen tegen 02-05-2017. 

Voor advies over de opmaak van de projectaanvraag kan je één van de Vlaamse facilitatoren contacteren. Dit zijn Matthias Verhegge m.verhegge@interreg2seas.eu en Dries Debruyne d.debruyne@interreg2seas.eu. Alle info en praktische handleidingen vind je hier

Deadline 4de projectoproep (stap 1): 01-03-2017

Momenteel loopt de 4e projectoproep voor projectconcepten en dit nog tot 01-03-2017. Daarbij staan alle thematische programmadoelstellingen nog open voor subsidie. Alle info en praktische handleidingen m.b.t. de 4e projectoproep vind je hier.

Organisaties die op zoek zijn naar projectpartners en/of hun projectconcept willen aftoetsen kunnen contact opnemen met de territoriale facilitatoren Matthias Verhegge m.verhegge@interreg2seas.eu en Dries Debruyne d.debruyne@interreg2seas.eu

Interreg Euregio Maas-Rijn

Euregio Maas-RijnDeadline 3de projectoproep (stap 1): 22-05-2017

Halverwege februari 2017 worden de specifieke criteria voor oproep 3 bekendgemaakt. Van  22/04 tot en met 22/05/2017 kan een projectschets in 3 talen via de web-applicatie ingevoerd worden. Gepreselecteerde concepten die ook een succesvolle stap 2 voltooien kunnen vermoedelijk begin 2018 starten. Meer info via het programma contactpunt karsten.reyntjens@limburg.be. De criteria en de oproep documenten zullen hier te vinden zijn.

Interreg Europe

Logo EuropeDeadline 3de projectoproep: 30-06-2017

De 3de en mogelijks laatste open oproep voor Interreg Europe opent naar verwachting op 1-03-2016. Hou de Interreg Europe website alvast in de gaten voor netwerkevents waar je advies kan vragen of je idee kan voorstellen. Interreg Europe, VLAIO, het Waals en het Brussel Gewest organiseren alvast een infosessie op 10-03-2017 10h-13h in het Brussels Info Place.


Bereid je project voor

Geactualiseerde prijzen 1ste lijn controle (2017) en model time sheet 2017 online 

Dit bericht is enkel relevant voor project indieners of -uitvoerders die voor de aanstelling van hun 1ste lijn controleur een beroep moeten doen op het VLAIO raamcontract. 

3 kantoren verlaagden voor 2017 de prijs voor de 1ste lijn controle van lead partners. De nieuwe prijscatalogus voor bestellingen vanaf 1/1/2017 vind je hier. Voor projectuitvoerders die al een 1ste lijn controleur aanstelden wijzigt er niets.

Begin 2017 werd ook een geactualiseerde model van time sheet online gezet. De time sheet bevat nu de kalender voor 2017. Ook werd de leesbaarheid van de time sheet licht verbeterd. U kan het (niet verplichte) model hier terugvinden.

Interreg Noordwest Europa: Volgende events        

16 en 17 februari 2017: 1-on-1 info meetings voor 5de projectoperoep (stap 1)

Hebt u interesse om een projectidee in te dienen in de 5de projectoproep van het Interreg Noordwest Europa programma? 

Op 16 en 17 februari wordt u uitgenodigd in Brussel om met uw Contactpunt individueel uw projectidee te bespreken en advies te krijgen over de uitwerking en indiening. 

Ook als u op zoek bent naar projectpartners kunnen we u helpen door ons netwerk aan te spreken.

Hebt u nog geen ervaring met Interreg Noordwest Europa en u wilt uw licht hierover komen opsteken?

Dan bent u uiteraard ook van harte welkom om een afspraak te maken!

Stuur een mailtje naar uw Contactpunt Interreg Noordwest Europa om een afspraak te maken (e-mail: julia.cantero@vlaio.be).

De 5de projectoproep (stap 1) loopt van 18-04-2017 tot 24-05-2017.

Save the date!  28 maart 2017, Project Idea Lab in Luxemburg

Op dinsdag 28 maart 2017 organiseert Interreg Noordwest Europa een Project Idea Lab (PI Lab), deze keer in Luxemburg (exacte locatie nog te bevestigen). Tijdens het PI Lab krijgt u informatie over de stand van zaken van het programma en wordt tijd gereserveerd voor het presenteren en bespreken van nieuwe projectvoorstellen. Ook voor degenen die zouden willen aansluiten bij een te ontwikkelen project, is het PI Lab interessant.

 

Meer informatie vindt u hier. Binnenkort volgt meer informatie over de agenda en inschrijving.

 

Interreg Noordzee regio

2 maart 2017: Schrijf je in voor het transnationaal seminarie  in Aberdeen over groen transport en mobiliteit

De registratie voor het transnationaal seminarie over groen transport en mobiliteit in Aberdeen op 2 maart 2017 is nu open.

Dit seminarie zal projectpromotoren verder inzicht geven in de prioriteit 4 van het programma (groen transport en mobiliteit) en de kans om projectideeën voor te stellen binnen deze prioriteit. 

Meer informatie is beschikbaar op de website van Interreg Noordzee regio.

Interreg Europe

Infodag 3de oproep 10 februari 2017 10h-13h, Brussels Info Place, Brussel

Interreg Europe, VLAIO, het Waals en het Brussel Gewest organiseren samen een infosessie van 10h-13h naar aanleiding van de 3de projectoproep. Locatie: Zaal Zinneke van het Brussels Info Place (BIP), Koningsplein 10-11, 1000 Brussel. De agenda en praktische details vindt u hier. Inschrijven kan tot 6-2-2017. Deelname is gratis maar de plaatsen zijn beperkt.


Partners gezocht

Interreg Noordzee regio: Ne(x)twork projectidee zoekt partner

Hier vindt u een beschrijving van het Ne(x)twork projectidee. Bij interesse om mee te werken als projectpartner of voor meer info, kunt u contact opnemen met uw Contactpunt Interreg Noordzee Regio (e-mail: julia.cantero@vlaio.be).


UP