Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Motorvoertuigen < 3,5 ton

Wie motorvoertuigen met een maximale massa boven 3,5 ton wil herstellen of onderhouden, moet naast een basiskennis bedrijfsbeheer ook de intersectorale en sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen.

Wat verstaat men onder 'motorvoertuigen (>3,5 ton)'?

Onder de activiteiten met betrekking tot motorvoertuigen met een maximale massa boven 3,5 ton moet worden verstaan: het herstellen en onderhouden voor rekening van derden van:

 • mechanische gedeelten,
 • elektrische gedeelten,
 • of elektronische gedeelten van:
 • motorvoertuigen met een maximale massa boven 3,5 ton,
 • motorvoertuigen met drie of vier wielen met een maximale massa boven 3,5 ton.

De bedoelde voertuigen worden gedefinieerd zoals in het algemene reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik op de openbare weg, het algemene reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en de regelgeving betreffende de inschrijving van voertuigen.

Uitzondering

Het bewijs van de beroepsbekwaamheid is niet nodig voor volgende activiteiten:

 • Activiteiten met betrekking tot motorvoertuigen die sinds tenminste 25 jaar in gebruik zijn genomen en die in overeenstemming met de bepalingen van het algemene reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, vrijgesteld zijn van sommige bepalingen op het gebied van de technische controle.
 • De verkoop van voertuigonderdelen en -toebehoren zonder montage die de werking van het voertuig rechtstreeks beïnvloedt.
 • De werken die noodzakelijk zijn bij het takelen, bergen of de hulpverlening onderweg of ten huize van de klant.
 • De volgende onderhoudswerkzaamheden:
  • het monteren van de banden, het omwisselen van de wielen en het vervangen van de velgen,
  • het vervangen van ruiten of ruitenwissers,
  • het reinigen,
  • het plaatsen of vervangen van brandblusapparaten.

Welke kennis moet u bewijzen? 

De sectorale beroepsbekwaamheid:

 • goede kennis van :
  • mechanica, elektriciteit, elektronica, hydraulica en pneumatica, krachten- en drukleer, voertuigtechniek, nieuwe technologieën en complexe mechanische, hydraulische en pneumatische systemen, luchtdruksystemen en luchtdruk-reminstallaties, micro-elektronische stuur- en regelsystemen, elektromotoren en verbrandingsmotoren, metaalbewerking en lassen :
 • het kunnen:
  • correct gebruiken en onderhouden van apparatuur en gereedschap;
  • lezen en interpreteren van elektrotechnische, hydraulische en pneumatische schema’s;
  • afleveringsklaar maken, toelichten en demonstreren van de werking van voertuigen en machines aan een klant;
  • uitvoeren van volledige onderhoudsbeurten volgens de richtlijnen van de constructeur;
  • opstellen van een volledige diagnose voor reparatie ter plaatse of in de werkplaats;
  • controleren en herstellen van koelkringen en hydraulische en pneumatische kringen;
  • demonteren, monteren, repareren, vervangen en afstellen van componenten;
  • volledig reviseren van voertuigen en heftoestellen;
  • uitvoeren van laswerken en repareren van breuken;
  • vervangen en uitbalanceren van wielen en banden.

De sectorale beroepsbekwaamheid kan op twee manieren bewezen worden:

De intersectorale beroepsbekwaamheid:

 • de volgende bijzondere administratieve kennis, specifiek voor de sector van de motorvoertuigen
  • de fiscale regelingen;
  • de milieuregelingen;
  • de sociale regelingen;
  • de regelingen met betrekking tot :
  • de beteugeling van de fraude met de kilometertellers;
  • de waarborg;
  • de verkoop op afbetaling, kredieten en verzekeringen;
  • de verticale overeenkomsten in de Europese Unie;
  • het gebruik van commerciële platen;
 • de volgende technische kennis :
  • basiskennis van mechanica, elektriciteit, fysica, elektronica, metaalkunde, warmtebehandeling, hydraulica, pneumatica en informatica
  • het kunnen lezen en interpreteren van technische documentatie en informatie van de constructeurs, fabrikanten en leveranciers
  • goede kennis van materiaalsoorten, kunststoffen, lakproducten en polymerisatietechnieken
  • de techieken voor het storingzoeken en repareren van voertuigen
  • goede kennis van montage-, reparatie- en afsteltechnieken van onderdelen, aansluittechnieken; banden, velgen en bolling, ophangingen en stuursystemen en remsystemen
  • goede kennis van de technische reglementering inzake voertuigen en de keuringsnormen
  • goed gebruik en onderhoud van alle apparatuur en gereedschap evenals van spuitgereedschap en -installaties.

Waar moet u de basiskennis bedrijfsbeheer, sectorale en intersectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

Alleen een erkend ondernemingsloket is bevoegd en dat naar aanleiding van een aanvraag tot inschrijving als handels- of ambachtsonderneming in de KBO.

Wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie. Het examen handelt over de sectorale beroepsbekwaamheid vastgelegd in artikel 14 van het KB van 21/12/2006.


UP