Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP)

Het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP) stimuleert bedrijven om te investeren in nieuwe producten, processen en diensten die de impact op het milieu verminderen. MIP mikt hierbij op het sluiten van materiaal- en proceskringlopen volgens de ‘Cradle-to-Cradle’ filosofie én op de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor slimme energieopwekking. MIP ondersteunt de transitie naar een nieuwe economie waarin men de consumptie en economie kan loskoppelen van de ecologische impact op onze aarde.

Het MIP programma wordt beheerd door i-Cleantech Vlaanderen. Jaarlijks wordt een projectoproep georganiseerd waarbinnen projecten die aan de MIP-criteria voldoen, kunnen ingediend worden.

Een goed MIP-project beantwoordt aan de volgende criteria:

  1. Focus op drie domeinen: energie, water en materialen
  2. Een duurzaam beheer binnen deze drie domeinen
  3. Bijdragen tot transitie.

Meer informatie


UP