Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Meten & verifiëren

Het is niet vanzelfsprekend om de gerealiseerde energiebesparingen te meten vermits deze van vele factoren afhankelijk zijn. In het voorbeeld op de volgende figuur is te zien hoe de energiebesparingen, of beter het ‘vermeden energieverbruik’, bepaald wordt door een basisscenario af te wegen tegenover het effectieve energieverbruik. Indien er eventuele aanpassingen in het bedrijf zijn gebeurd, bijvoorbeeld uitbreiding of aankoop van een nieuwe machine, dienen deze mee in rekening te worden gebracht (+- aanpassingen).

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Belseco EPC gids, 2014

Bij EPC is de betaling van de dienstverlening gekoppeld aan de energiebesparingen ten opzichte van een basisscenario. Zowel klant als esco hebben dus baat bij een onafhankelijke meetmethodiek. Het meest erkende protocol is het ‘International Performance Measurement and Verification Protocol’ (IPMVP), dat momenteel al in meer dan 60 landen wordt toegepast. Dit protocol bepaalt standaard voorwaarden en geeft ‘best-practice’ aanbevelingen voor de kwantificering van de energiebesparingen na uitvoering van de energie-efficiëntiemaatregelen. Het IPMVP wordt vaak door de esco gebruikt om een eigen meet-en-verificatieplan uit te werken. Een degelijk en transparant meet-en-verificatieplan, al dan niet gebaseerd op het IPMVP, is uitermate belangrijk om een escoproject te doen slagen.


UP