Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Masseur of masseuse

Wie de activiteit van masseur/masseuse wil uitoefenen, moet naast de basiskennis bedrijfsbeheer ook de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen.

Wat verstaat men onder 'masseur/masseuse'?

Onder de activiteit van masseur/masseuse moet worden verstaan:

 • het masseren van het menselijk lichaam met het oog op het in stand houden of mooier maken van het menselijk lichaam,
 • cosmetische massage,
 • het masseren dat gebruikelijk is in een schoonheidssalon in de normale betekenis van het woord.

Voor de volgende massages moet u de beroepsbekwaamheid niet bewijzen:

 • sportmassages;
 • fysiotherapeutische massage;
 • relaxatiemassage;
 • voetreflexologie;
 • endermologie;
 • hot stone massage;
 • kruidenstempelmassage;
 • aromatherapeutische massage;
 • energetische massage;
 • Japanse drukpuntmassage.

Welke kennis moet u bewijzen? 

De sectorale beroepsbekwaamheid:

 • elementaire kennis van hygiëne, preventieve behandeling tegen infectieziekten, anatomie en fysiologie, anomalieën van de huid en huidziekten ;
 • goede kennis van de gepaste cosmetische producten;
 • het kunnen beschrijven van de verschillende handelingen en hun uitwerkingen;
 • de plaats kunnen bepalen van de te masseren spieren

Hoe de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

De sectorale beroepsbekwaamheid kan op twee manieren bewezen worden:

Waar moet u de basiskennis bedrijfsbeheer en sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

Alleen een erkend ondernemingsloket is bevoegd en dat naar aanleiding van een aanvraag tot inschrijving als handels- of ambachtsonderneming in de KBO.

Wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie.
Het examen handelt over de sectorale beroepsbekwaamheid vastgelegd in artikel 14 van het KB van 21/12/2006


UP