Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Lopende inspraakprocedures

Op dit ogenblik loopt de kennisgeving van het plan-mer dat opgemaakt wordt voor het historisch gegroeid bedrijf Drukkerij Verstraete te Knesselare. Het kennisgevingsdocument kan u downloaden. De terinzagelegging van dit plan-mer loopt van 16 april 2012 tot 15 mei 2012. Meer informatie vindt u op www.mervlaanderen.be.

De kennisgevingsnota, richtlijnen die uitgevaardigd werden door de dienst MER voor de opmaak van een plan-mer en definitief goedgekeurde plan-mer’s en de niet-technische samenvatting zijn raadpleegbaar of zullen na afronding van het plan-mer raadpleegbaar zijn via de webpagina’s van de dienst MER: www.mervlaanderen.be. Via de dossierdatabank kunnen de gegevens van elk plan-mer geconsulteerd worden.

Indien het MER definitief goedgekeurd wordt, kan er een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op basis van dit MER voorlopig vastgesteld worden door de Vlaamse Regering. Na de eventuele voorlopige vaststelling van dit gewestelijk RUP zal een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Informatie over RUP-procedures en de basisdocumenten horende bij dit RUP’s zijn raadpleegbaar via www.ruimtelijkeordening.be.


UP