Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Komt mijn onderneming in aanmerking voor de subsidie?

Met deze checklist ontdekt u of u binnenkort een beroep doet op de kmo-portefeuille:

  1. Uw onderneming is een kmo (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij beroep.
  2. Uw onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.
  3. Uw vestiging ligt in het Vlaams Gewest. Daar zijn ook de 'werkenden in uw bedrijf' aan de slag.
  4. U bent actief in de privésector. De participatie van een administratieve overheid is minder dan 25 procent.
  5. Uw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.

Vijf keer ja? Registreer nu en vraag uw subsidie aan.

 


Wat zijn 'werkenden in een bedrijf'?

Het is een persoon die voldoet aan één van de volgende beschrijvingen:

  • een persoon die binnen een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld is en zijn activiteit uitoefent binnen een in het Vlaamse Gewest gelegen exploitatiezetel van een onderneming en die ingeschreven is bij de RSZ (geen jobstudenten);
  • een persoon die voornamelijk als zaakvoerder of actieve vennoot aangesloten is bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen of bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen;
  • een natuurlijk persoon die koopman is of een zelfstandig vrij beroep uitoefent;
  • een helper van een zelfstandige die onderworpen is aan het sociaal statuut;
  • een meewerkende echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner (die onderworpen is aan het sociaal statuut der zelfstandigen)

Wat is een aanvaardbare hoofdactiviteit?

Alleen een bedrijf met een ‘aanvaardbare hoofdactiviteit’ kan de kmo-portefeuille gebruiken. Wat houdt dat precies in?

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) houdt alle bedrijfsactiviteiten bij over uw bedrijf. Die hebben ook allemaal een nummer (NACEBEL-code). Staat de code van uw hoofdactiviteit op de lijst met aanvaardbare hoofdactiviteiten? Dan komt u in aanmerking voor de subsidiëring.

Maar wat is nu uw hoofdactiviteit? Dat is – logischerwijs – degene die het meest omzet genereert. U kunt dus gebruikmaken van de kmo-portefeuille als díé activiteit op de lijst staat.


UP