Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Klimaatbeleid Vlaanderen

KOALA is één van de initiatieven die de Vlaamse overheid neemt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De financiering van deze klimaatmaatregel komt vanuit het Vlaams Klimaatfonds dat speciaal werd opgericht voor maatregelen die het klimaat ten goede komen.

Voortbouwend op de ervaringen met de vorige klimaatplannen, keurde de Vlaamse Regering op 28 juni 2013 het derde Vlaams Klimaatbeleidsplan goed. Dit strategische beleidsdocument omvat de plannen om de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen te verminderen en de weerbaarheid van Vlaanderen tegen klimaatverandering te verhogen. Op deze manier wordt er invulling gegeven aan de klimaatdoelstellingen van het Europese ’20-20-20’-klimaat- en energiepakket (voor meer informatie kan u op de website van de Europese Commissie terecht). De goedkeuring van het derde Vlaams klimaatbeleidsplan (2013-2020) ging gepaard met de verdeling van het eerste beschikbare budget van 20 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds ter ondersteuning van een eerste set broeikasgasreductiemaatregelen op korte termijn (2013-2014). Eén van de 14 geselecteerde maatregelen was dit KOALA project, voorgesteld door Toerisme Vlaanderen.

Meer informatie over het Vlaamse Klimaatbeleidsplan 2013 -2020 vindt u op de website van de Departement Leefmilieu, Natuur & Energie.


UP