Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Kerntaken Agentschap Innoveren & Ondernemen in het kader van interreg

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen coördineert het beheer en de uitvoering van 9 Interreg programma’s waarin Vlaanderen participeert.

Dit impliceert de volgende zaken:

  • de eindverantwoordelijkheid dragen tav de Commissie voor de correcte besteding van de EFRO fondsen door Vlaamse promotoren in Interreg projecten;
  • verzekeren dat er een adequaat systeem voor 1ste en 2de lijn controle voor Interreg projecten bestaat in Vlaanderen;
  • mede instaan voor de aanduiding van autoriteiten of programma instanties die het dagdagelijks beheer van de programma’s moeten waarnemen of uitvoeren (Beheers- , Certificerings- en Audit Autoriteiten, Programmasecretariaten… veelal gevestigd bij andere deelnemende landen/regio’s in deze programma’s;
  • mede verzekeren dat geselecteerde projecten en/of acties niet strijdig zijn met nationale en/of communautaire regels (o.a. staatssteun…);
  • monitoren en opvolgen van programma’s alsook selecteren van projecten via deelname aan de Comités van Toezicht, Stuurgroepen en dergelijke meer.

Ten aanzien van de Vlaamse Regering staat het Agentschap Innoveren & Ondernemen in voor:

  • mede verzekeren van een efficiënte aanwending van de EFRO middelen geïnvesteerd door de Vlaamse Regering in elk OP conform de beleidsprioriteiten van de Vlaamse Regering;
  • mede verzekeren van een gecoördineerde uitvoering van Interreg programma’s binnen het kader van de Cohesiefondsen conform de beleidsprioriteiten van de Vlaamse Regering.

UP