Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Kennis van de onderneming

De bank wenst haar risico in te schatten door kennis van de onderneming. Beschrijf dan ook goed onderstaande items. De ondernemer dient zijn balans te begrijpen en kan liefst meepraten over termen zoals vaste activa, vlottende activa, eigen vermogen, cashflow. Indien u hiervan niet voldoende kent, neemt u best uw financiële raadgever mee.

 • Voorstelling van de onderneming: wie is de kredietnemer en zijn aandeelhouders?, wat is de activiteit en productengamma?, hoe is de onderneming gestructureerd en georganiseerd? Geef dus niet alleen uw statuten mee!
 • Wat is de achtergrond van het management en de aandeelhouders: beschrijf in het kort de relevante ervaring en diploma’s van deze mensen en toon liefst aan dat uw bedrijf op verschillende domeinen kennis in huis heeft (productie, administratie, marketing, …).
 • Marktbespreking (evoluties in de markt, uw grootste concurrenten, uw concurrentieel voordeel, …).
 • Geef een overzicht van de lopende kredieten en bijhorende waarborgen. Biecht ook alle bezwarende elementen eerlijk op, zoals achterstallen bij de RSZ, schulden bij de belastingen, … Open en correcte communicatie is belangrijk en is een continu proces: houd ook tussendoor regelmatig de bank op de hoogte van de cijfers en het beleid van uw onderneming.
 • Geef volledige inzage in de cijfers:
  • (liefst tijdig) neergelegde jaarrekening van de afgelopen drie jaren;
  • recente tussentijdse afsluiting (proef- en saldibalans, eventueel extra op te maken door uw boekhouder): dit is extra belangrijk in economisch moeilijke tijden!
  • verhaal achter de cijfers: hoe werden de vaste activa gewaardeerd, wat is de kwaliteit van de voorraden en van het klantenbestand, welke activa werden reeds in pand gegeven bij banken, hoe zit het met de leveranciers, zijn er schulden bij de RSZ of bij de belastingen?

 


UP