Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

ISO 14001

De ISO 14001-norm is een internationale standaard voor organisaties die een milieuzorgsysteem willen opzetten. Bedrijven die werken volgens deze norm kunnen hun milieuzorgsysteem laten certificeren. Zelf aan een milieuzorgsysteem beginnen is niet zo eenvoudig. U laat zich het best bijstaan door een gespecialiseerd bureau.


Contact informatie

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Secretariaat BELAC - NG II - 5e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
T + 32 2 277 54 34
F + 32 2 277 54 41
belac@economie.fgov.be
UP