Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

iSave Project

Door de stijgende energiekosten en de dreigende stroomtekorten, is energie besparen ook voor kmo’s een belangrijk agendapunt geworden. Veel bedrijfsleiders van kmo’s hebben echter niet de kennis, de tijd of de middelen om zich met energiebesparing bezig te houden. Een samenwerking met een ESCO kan hiervoor een oplossing bieden.

Garantie op energiebesparing

Hoe werkt het? Een ESCO voert in een kmo een energieproject uit en financiert de realisatie van het energieproject zelf (of laat ze financieren door een bank). Door de realisatie daalt het energieverbruik en de energiefactuur van de kmo. Met de vrijgekomen middelen wordt de ESCO vergoed voor zijn diensten. De ESCO staat daarbij garant voor de beloofde energiebesparing. Na het project geniet de kmo verder van de energiebesparing en de lagere energiefactuur.

Binnen het iSave-project bieden IGEMO, Factor 4 en Unizo gratis begeleiding aan kmo’s die samen willen werken met een ESCO. Bij geïnteresseerde bedrijven wordt een eerste haalbaarheidstoets uitgevoerd om na te gaan of er mogelijkheden zijn om een ESCO-werking op te starten. Voor de kmo’s die in aanmerking komen, zal dan gezamenlijk een ESCO aangesteld worden.

Kmo’s die interesse hebben in dit project kunnen contact opnemen via isave@igemo.be. Een samenwerking met een ESCO is pas zinvol bij een aanzienlijk energieverbruik. Daarom richt het iSave project zich voornamelijk naar kmo’s met een jaarlijkse energiekost (gas + elektriciteit) tussen € 20 000 en € 250 000.

Het Burgemeestersconvenant

Het iSave-project past in het streekproject m.b.t. het Burgemeestersconvenant. Negen gemeenten in het werkingsgebied van IGEMO hebben deze convenant ondertekend. Door ondertekening van de Covenant of Mayors (Burgemeestersconvenant) daagt Europa de steden en gemeenten uit om de CO2-uitstoot op hun grondgebied drastisch terug te dringen. Tevens stimuleert het convenant de samenwerking rond energie en klimaat (lokaal en regionaal). Binnen dit project werken lokale besturen via IGEMO en bedrijven samen aan energiebesparing.

iSave is een initiatief van IGEMO, Factor4 en UNIZO provincie Antwerpen en wordt gesteund door het Agentschap Ondernemen in het kader van ‘Vlaanderen in Actie’.

Contact

iSave, IGEMO
Geert Van den Berghe: 015 28 65 85
Website: www.i-save.be


UP