Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Investeringsprogramma

Wat?

Om beter de financiƫle middelen nodig voor de subsidiƫring van bedrijventerreinen te kunnen inschatten, is het Agentschap Innoveren & Ondernemen gestart met het opstellen van een meerjaren-investeringsprogramma. Dit investeringsprogramma wordt opgesteld op basis van projectfiches die de ontwikkelaars bezorgen aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Van elke ontwikkelaar die subsidies wenst aan te vragen, wordt verwacht dat hij voor elk bedrijventerrein een projectfiche invult en digitaal instuurt naar het agentschap.

De projectfiche bestaat uit drie korte tabbladen:

  1. Fiche: een correcte terreinidentificatie met een overzicht van de subsidiabele kosten
  2. Kalender: een inschatting van het nog te doorlopen traject (via tabblad kalender)
  3. Commentaar: hier kan u al uw opmerkingen toevoegen

Fiches zonder geraamde kostprijs en geplande indieningsdatum zijn onontvankelijk en worden bijgevolg niet opgenomen in het investeringsprogramma. Gelieve zorgvuldig de kalender op de projectfiche in te vullen. Bij elke rondvraag moeten de fiches geactualiseerd worden. Indien er geen wijzigingen zijn in het dossier moet dit ook meegedeeld worden aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Ter voorbereiding van de begrotingsopmaak en - controles, kan er een e-mail verstuurd voor een actualisatie van de gegevens. Zo hoopt het Agentschap Innoveren & Ondernemen tijdig te weten of de beschikbare begrotingskredieten al dan niet volstaan.

Denkt u voor het eerst subsidie aan te vragen, neem dan zo snel mogelijk contact op met het Agentschap Innoveren & Ondernemen voor verdere toelichting omtrent de subsidieregeling en het investeringsprogramma.

Daarnaast maakt het Agentschap Innoveren & Ondernemen voor de reeds goedgekeurde dossiers jaarlijks een raming van de betalingskredieten.

Via de betalingsfiche wordt aangegeven wanneer een voorschot of een saldo opgevraagd wordt. Bij een tijdig overzicht van de te verwachten betalingen kunnen de benodigde betalingskredieten correcter ingeschat worden zodat de uitbetalingen van voorschotten en saldi niet met vertragingen te kampen krijgen.

Om vergissingen te vermijden, wordt gevraagd daarbij het dossiernummer, toegekend bij de toezegging van de subsidie steeds te vermelden op de betalingsfiche.

LET OP!

Bij onvoldoende begrotingskredieten zullen de subsidie- en betalingsaanvragen die via deze project- en betalingsfiches aangekondigd waren prioritair behandeld worden.

De niet aangekondigde subsidie- en betalingsaanvragen zullen bijgevolg slechts in het vierde kwartaal behandeld worden indien er nog voldoende budget is.

Alleen de gegevens ingediend tijdens de bevraagronde op initiatief van het Agentschap Innoveren & Ondernemen worden in aanmerking genomen. Het tijdstip ervan is immers afgestemd op de begrotingsopmaak en -controle.

U kan de ingevulde project - en betalingsfiche gewoon doormailen naar ruimtelijke.economie@vlaanderen.be.


UP