Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Intersectorale beroepsbekwaamheid

De intersectorale beroepsbekwaamheid omvat een aantal competenties die gemeenschappelijk zijn voor verschillende beroepen of activiteiten. Momenteel bestaat die enkel voor een aantal activiteiten uit de sector van de motorvoertuigen.

Wat verstaat men onder 'intersectorale beroepsbekwaamheid'?

Eenieder die één of meer van de volgende activiteiten voor rekening van derden wil uitoefenen:

 • het herstellen en onderhouden voor rekening van derden van de mechanische, elektrische of  elektronische gedeelten van motorvoertuigen, motorfietsen, motorvoertuigen met drie of vier wielen en bromfietsen
 • het verkopen aan eindgebruikers van gebruikte motorvoertuigen
 • het herstellen of wijzigen van het koetswerk van motorvoertuigen, uitgezonderd de werken met speciale technieken die uitsluitend bedoeld zijn ter verfraaiing.

De bedoelde voertuigen worden gedefinieerd zoals in het algemeen reglement op het wegverkeer van de politie en van het gebruik op de openbare weg, het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en de regelgeving betreffende de inschrijving van voertuigen.  

Uitzonderingen: 

 1. de activiteiten die nodig zijn in het kader van andere activiteiten, waarvoor het gebruikelijk en redelijk is dat hiervoor geen beroep wordt gedaan op een vakman die voldaan heeft aan de ervoor bepaalde bekwaamheidseisen, omdat die activiteiten bijkomstig en van kleine omvang zijn;
 2. de rijwielen die als speelgoed moeten worden beschouwd;
 3. motorvoertuigen die sinds tenminste 25 jaar in gebruik zijn genomen die in overeenstemming met de bepalingen van het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun  anhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, vrijgesteld zijn van sommige bepalingen op het gebied van de technische controle:
 4. de verkoop van voertuigonderdelen en -toebehoren zonder montage die de werking van het voertuig rechtstreeks beïnvloedt;
 5. de volgende onderhoudswerkzaamheden:
 • het monteren van de banden, het omwisselen van de wielen en het vervangen van de velgen
 • het vervangen van de ruiten of ruitenwissers
 • het reinigen
 • het plaatsen of vervangen van brandblusapparaten
 1. de werken die noodzakelijk zijn bij het takelen, bergen of de hulpverlening onderweg of ten huize van de klant.  

Welke kennis moet u bewijzen?

De intersectorale beroepsbekwaamheid:

 • de volgende bijzondere administratieve kennis, specifiek voor de sector van de motorvoertuigen
  • de fiscale regelingen;
  • de milieuregelingen;
  • de sociale regelingen;
  • de regelingen met betrekking tot :
  • de beteugeling van de fraude met de kilometertellers;
  • de waarborg;
  • de verkoop op afbetaling, kredieten en verzekeringen;
  • de verticale overeenkomsten in de Europese Unie;
  • het gebruik van commerciële platen;
 • de volgende technische kennis :
  • basiskennis van mechanica, elektriciteit, fysica, elektronica, metaalkunde, warmtebehandeling, hydraulica, pneumatica en informatica
  • het kunnen lezen en interpreteren van technische documentatie en informatie van de constructeurs, fabrikanten en leveranciers
  • goede kennis van materiaalsoorten, kunststoffen, lakproducten en polymerisatietechnieken
  • de techieken voor het storingzoeken en repareren van voertuigen
  • goede kennis van montage-, reparatie- en afsteltechnieken van onderdelen, aansluittechnieken; banden, velgen en bolling, ophangingen en stuursystemen en remsystemen
  • goede kennis van de technische reglementering inzake voertuigen en de keuringsnormen
  • goed gebruik en onderhoud van alle apparatuur en gereedschap evenals van spuitgereedschap en -installaties.

Waar moet u de intersectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

Alleen een erkend ondernemingsloket is bevoegd en dat naar aanleiding van een aanvraag tot inschrijving als handels- of ambachtsonderneming in de KBO.

Wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie. Het examen handelt over de sectorale beroepsbekwaamheid vastgelegd in artikel 9 van het KB van 21/12/2006.


UP