Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair

Wie installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair wil uitoefenen, moet naast de basiskennis bedrijfsbeheer ook de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen.

Wat verstaat men onder 'Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair'?

Het plaatsen en het herstellen, met inbegrip van alle leidingen, van:

 • centrale verwarmingsinstallaties. Dit wil zeggen: installaties die bestaan uit een centrale verwarmingsbron, waarbij de warmte wordt verspreid door leidingen met water, lucht of stoom.
 • gastoestellen voor verwarming.
 • artikelen en apparaten voor sanitair gebruik.
 • klimaatregelinginstallaties waarvoor alleen water of lucht wordt gebruikt als koelmiddel.

De activiteiten hebben rechtstreeks betrekking op het optrekken, herstellen of slopen van een gebouw of op het aanbrengen van een roerend goed in een gebouw zodat het onroerend wordt door incorporatie.

Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder gebouw: onroerend goed van duurzaam materiaal, bestemd voor:

 • bewoning door de mens,
 • administratieve doeleinden,
 • industriële doeleinden,
 • commerciële doeleinden,
 • medische doeleinden,
 • culturele, sportieve of religieuze doeleinden,
 • land- en tuinbouwdoeleinden.

Uitzondering

Volgende activiteiten vallen niet onder de reglementering:

 • het plaatsen en herstellen van zonnecollectoren voor warmwatervoorziening, voor zover deze werken worden uitgevoerd door ondernemingen die hoofdzakelijk dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten uitoefenen,
 • het installeren, onderhouden en herstellen van rioleringen,
 • de activiteiten die behoren tot de beroepswerkzaamheid van een installateur-frigorist.

Welke kennis moet u bewijzen?

Sectorale beroepsbekwaamheid:

 • materialenkennis: de verschillende soorten buizen, de pompen en de hydroforen, de regelingssystemen, de isolatiematerialen die betrekking hebben op de activiteiten waarvan sprake in artikel 25, § 1 en basiskennis van de systemen en toestellen voor verwarming, voor het produceren van warm water en voor sanitaire doeleinden;
 • technische basiskennis van: het dimensioneren van de leidingen, de warmwatertoestellen, de sanitaire installaties, en de verwarmings- en klimaatregelingsinstallaties, en de technische specificaties (STS) voor de activiteiten waarvan sprake in artikel 25, § 1;
 • kennis van de technieken: het plaatsen van leidingen, elektrische schakelingen, het afstellen van de toestellen en het vaststellen en herstellen van pannes;
 • algemene kennis van de technische voorlichtingsnota’s en de kwaliteitsstandaarden van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf, in verband met de activiteiten waarvan sprake in artikel 25, § 1;
 • energieprestaties

Volgende documenten/tijdschriften/handboeken zijn aan te raden ter voorbereiding van het examen.
Deze informatiebronnen zijn gratis te raadplegen via het internet.

 • FVB - Installatieactiviteiten: www.constructiv.be of via www.fvb.be
 • Handboeken Installatieactiviteiten: Kies via de Zoekmodule 'Handboeken - Centrale verwarming' & 'Handboeken - De sanitair installateur'.

Hoe de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

De sectorale beroepsbekwaamheid kan op twee manieren bewezen worden:

Waar moet u de basiskennis bedrijfsbeheer en sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

Alleen een erkend ondernemingsloket is bevoegd en dat naar aanleiding van een aanvraag tot inschrijving als handels- of ambachtsonderneming in de KBO.

Wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie.
Het examen handelt over de administratieve kennis vastgelegd in artikel 5, 2° van het KB van 29/1/2007 en over de sectorale beroepsbekwaamheid vastgelegd in artikel 26 van dat KB. Voor verdere informatie over de administratieve kennis bouw kunt u de syllabus raadplegen als voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie. U kan die downloaden op deze pagina.  


UP