Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Installateur-frigorist

Wie de activiteit van installateur-frigorist wil uitoefenen, moet naast de basiskennis bedrijfsbeheer ook de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen.

Wat verstaat men onder de activiteit van 'installateur-frigorist'?

Hij of zij die gewoonlijk en zelfstandig voor rekening van derden volgende producten vervaardigt, in elkaar zet, onderhoudt en/of herstelt:

 • koelkringen in huishoudelijke toestellen,
 • koelkringen van commerciële en/of industriële installaties,
 • koeleenheden.

Met koelkring wordt hier bedoeld het geheel van de technische werkwijzen om temperatuur te verlagen in lichamen, gassen of fluïda:

 • hetzij met een gascompressiemachine,
 • hetzij met een machine gebaseerd op absorptiesystemen,
 • hetzij met een ander procédé volgens de ontwikkeling van de techniek terzake.

Welke kennis moet u bewijzen?

De sectorale beroepsbekwaamheid:

 • Technologie.
 • Kennis van de metalen en de grondstoffen, hun herkomst, hun samenstelling en hun toepassing.
 • Kennis van de op dit gebied gebruikte handelsmaten.
 • Kennis van de werktuigen, de machines.
 • Gebruik, onderhoud.
 • Algemene beschrijving van de koelinrichtingen.
 • Compressoren, verdampers, condensors, pijpleidingen en hulpstukken.
 • Koelingstheorie.
 • Elementaire theorie van de warmteoverdracht, geleiding, convectie, straling; begrippen over soortelijke, -- waarneembare, latente warmte.
 • Fysische en chemische grondslagen.
 • Koudeverwekkende fluïda, hun gebruikswijze.
 • Thermisch rendement, meettoestellen.
 • Elementaire berekening van de warmteverliezen.
 • Berekening van koelinrichtingen in 't algemeen.
 • Beroepspraktijk.
 • Montage, de juiste praktijk, werktuigen.
 • Eenvoudige begrippen over elektriciteit.
 • Eenvoudige veiligheids-, controle- en regelapparatuur.
 • Pompen, ventilatoren, motoren.
 • Bestekken en normen.
 • Berekenen van koelinrichtingen in 't algemeen.
 • Berekenen van begrotingen, opmaken van plans.
 • Sociale verplichtingen in verband met het beroep.
 • Burgerlijke aansprakelijkheid in verband met het beroep.

De sectorale beroepsbekwaamheid kan op twee manieren bewezen worden:

Waar moet u de basiskennis bedrijfsbeheer en sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

Alleen een erkend ondernemingsloket is bevoegd en dat naar aanleiding van een aanvraag tot inschrijving als handels- of ambachtsonderneming in de KBO.

Wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie. Het examen handelt over de sectorale beroepsbekwaamheid vastgelegd in artikel 4 van het koninklijk besluit van 21/12/1974


UP