Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Innovatie en intellectuele eigendom

Innovatie is voor veel bedrijven één van de belangrijkste motoren, willen ze kunnen doorgroeien in een steeds complexere wereld. De Vlaamse overheid ondersteunt zowel haalbaarheidsstudies als onderzoeksprojecten en zet mee initiatieven op stapel die uw bedrijf kunnen begeleiden in uw innovatietraject.

Steunmaatregelen voor innovatie van Agentschap Innoveren & Ondernemen

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen ondersteunt innovatie in Vlaanderen met belangrijke subsidies. U kan zowel voor haalbaarheidsstudies als voor effectieve onderzoeksprojecten een substantiële bijdrage krijgen in de vorm van een toelage op de aanvaarde kosten. Belangrijke criteria voor innovatiesteun zijn:

  • de ontwikkeling van nieuwe kennis, zowel technologisch als niet-technologisch;
  • het valorisatiepotentieel van uw voorstel.

Meer informatie

Innovatiecentra

De innovatiecentra hebben als doel bedrijven, in het bijzonder kmo’s, op proactieve wijze te informeren, aan te moedigen en te begeleiden bij de omschrijving en uitdieping van hun innovatieplannen en de realisatie ervan. Zij kunnen u in contact brengen met externe experts (hogescholen, universiteiten, andere kennisinstellingen en adviesbureaus) en eventueel ook met andere bedrijven waarmee u zou kunnen samenwerken. Meer informatie

Intellectuele eigendom

Om meer bedrijven aan te zetten tot bescherming van hun intellectuele eigendom heeft de overheid een aantal stimuli ontwikkeld:

  • Subsidies Innovatie
  • Belastingvrijstelling voor octrooi-inkomsten
  • Investeringsaftrek en belastingkrediet voor octrooien

Meer informatie

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing in kader van wetenschappelijk onderzoek

Indien u hooggekwalificeerde personen in dienst heeft (mensen met minimaal een masterdiploma in een technisch georiënteerde richting), die in uw bedrijf met onderzoek en ontwikkeling bezig zijn, kan het loon van deze onderzoekers voor  80% worden vrijgesteld van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Meer informatie

LEDnetwerk

Een LEDnetwerk heeft tot doel de expertise die aanwezig is bij hogescholen toegankelijk te maken voor alle kmo’s. De LED-medewerkers verstrekken op vraag van kmo’s individueel eerstelijns advies. Hieronder verstaan we gratis advies dat maximaal een halve dag werk in beslag neemt, gebaseerd op reeds opgebouwde expertise binnen de hogeschool.

Bedrijven met vragen waarvan het antwoord niet past binnen de context van een LED worden doorverwezen. Dit kan intern zijn binnen de hogeschool of extern naar andere organisatie. In sommige gevallen kan doorverwijzing leiden tot een samenwerking met studenten in het kader van een stage, thesis of groepswerk. Per provincie is er één LED-netwerk met verschillende LED’s.

Meer informatie: www.lednetwerk.be

Subsidiedatabank

De overheid heeft tal van steunmaatregelen gecreëerd om het bedrijfsleven te ondersteunen. Via de subsidiedatabank bieden Agentschap Innoveren & Ondernemen en het Enterprise Europe Network u basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden. Niet alleen subsidies, maar ook andere steunmogelijkheden zijn in deze databank opgenomen: zoals financieringsmaatregelen gecreëerd door de overheid, alsook fiscale en parafiscale voordelen.

Download onze subsidiegids "U denkt innovatief" voor een volledig overzicht!


UP