Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Hoeveel bedraagt de strategische transformatiesteun?

De steun wordt opgesplitst in een basissteun voor het transformatieproject en een bonussteun voor de creatie van bijkomende tewerkstelling. De basissteun bedraagt 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen met een maximum van 1 miljoen euro per aanvragende onderneming. De bonussteun bedraagt maximaal 25% van de basissteun, dit is maximaal 2% extra steun voor investeringen en maximaal 5% extra steun voor opleidingen. De hoogte ervan hangt af van de tewerkstellingstoename die verbonden is aan het transformatieproject.

Wanneer meerdere verbonden ondernemingen elk een aparte aanvraag indienen voor deelprojecten die passen in één globaal transformatieplan, dan zal de totale steun (= basissteun + bonussteun) over de verschillende aanvragen worden beperkt tot 1,250 miljoen euro.

Het overzichtsschema tot toekenning van de bonussteun voor bijkomende tewerkstelling kan u vinden in bijlage 2 van het ministerieel besluit.


UP