Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Hoeveel bedraagt de strategische investerings- en opleidingssteun?

De omvang van de steun wordt bepaald door de score die de onderneming behaalt bij de beoordeling van haar investerings of opleidingsproject. Deze beoordeling gebeurt op basis van bedrijfseconomische, sociale en ecologische criteria.

  • bedrijfseconomische criteria: peilen naar de financiële gezondheid en de leefbaarheid van de onderneming.
  • sociale criteria: gaan na of de onderneming haar sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.
  • ecologische criteria: beoordelen de inspanningen die de onderneming levert om een milieuzorgsysteem uit te bouwen.

Een overzicht van alle beoordelingscriteria kan u vinden in de bijlage bij het ministerieel besluit.

De onderneming dient minimaal 50 punten op 100 te behalen om in aanmerking te komen voor steun. Afhankelijk van de score die de onderneming behaalt op deze evaluatie, zal het steunpercentage bepaald worden. Dit steunpercentage wordt dan toegepast op de subsidiabele uitgaven.

Score Steunintensiteit opleidingssteun Steunintensiteit investeringssteun
  0  <  x  <  50 0 % 0 %
50  ≤  x  <  60 20 % 5 %
60  ≤  x  <  70 22 % 7 %
70  ≤  x  <  80 24 % 9 %
80   ≤  x  ≤  100 25 % 10 %

De subsidie wordt geplafonneerd op 1 miljoen euro. Dit geldt eveneens voor gecombineerde dossiers waarbij zowel investerings- als opleidingssteun wordt aangevraagd.

 


Contact informatie

UP