Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Hoeveel bedraagt de steun?

Voortraject

De subsidie voor een haalbaarheidsstudie en voor procesbegeleiding bedraagt telkens 50% van de kosten met een plafond van 200.000 euro.
Per terrein kan er maximaal 1 voortraject gesubsidieerd worden. Uitzonderlijk kan er een tweede voortraject aan dezelfde voorwaarden toegekend worden.

Infrastructuur 

De basissteun voor de (her)aanleg van bedrijventerreinen bedraagt:

  • 50% voor:
    • brownfields;
    • nieuwe terreinen waarbij de som van de subsidiabele investeringskosten en de verwervingskosten van de gebouwen, per m² groter is dan de maximale gangbare verkoopprijs in de regio, zoals geïnventariseerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen;
    • nieuwe terreinen waarvoor op basis van de grondexploitatie kan aangetoond worden dat er geen normaal rendement kan gerealiseerd worden;
  • 60% voor wetenschapsparken en andere strategische bedrijventerreinen;
  • 85% voor verouderde bedrijventerreinen *
  • Blijft de (her)ontwikkeling ondanks de basissteun onrendabel dan kan de minister een verhoogd subsidiepercentage van maximaal 85% toekennen *.

* De wegenis- en rioleringswerken worden maximaal aan 60% gesubsidieerd.

Beheer

De subsidie voor het beheer bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een plafond van 200.000 euro.
 


UP