Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Hoeveel bedraagt de compensatie indirecte emissiekosten?

De compensatie indirecte emissiekosten wordt toegekend in de vorm van een subsidie. Deze wordt toegekend met een degressieve steunintensiteit.

De steunintensiteit (zie Aia in onderstaande formules)

Kalenderjaar Steunintensiteit
2013-2015 85%
2016-2018 80%
2019-2020 75%

De steun wordt berekend per installatie. Voor bepaalde producten die voortvloeien uit de installaties die actief zijn in deze 15 activiteiten werd een productspecifieke efficiëntiebenchmark voor elektriciteitsverbruik opgesteld. De subinstallatie die hiervoor wordt gebruikt wordt de productbenchmark-subinstallatie genoemd. De subinstallatie voor vervaardiging van producten die voortvloeien uit de installaties die actief zijn in deze 15 activiteiten, maar waarvoor geen productspecifieke efficiëntiebenchmark werd opgesteld, wordt de fall-back-subinstallatie genoemd. Zowel de indirecte emissiekosten met betrekking tot producten van de productbenchmark-subinstallatie als de indirecte emissiekosten met betrekking tot producten van de fall-back-subinstallatie komen in aanmerking voor steun.

De berekening van het bedrag van de compensatie indirecte emissiekosten is verschillend voor een productbenchmark-subinstallatie en voor een fall-back-subinstallatie.

1) Formule voor de productbenchmark-subinstallatie:
 

Ba = Aia * C * Pa * BM * PMa

Met:

 • Ba: het subsidiebedrag in het kalenderjaar a
 • Aia: de steunintensiteit voor het kalenderjaar a
 • C: de CO2-emissiefactor, uitgedrukt in ton CO2/MWh (= 0,76 ton CO2/MWh)
 • Pa: de EUA-termijnkoers, uitgedrukt in euro/ton CO2 voor het kalenderjaar a
 • BM: de productspecifieke efficiëntiebenchmark voor elektriciteitsverbruik
 • PMa: referentieproductievolume voor het kalenderjaar a

2) Formule voor de fall-back-subinstallatie:
 

Ba = Aia * C * Pa * EF * SVa

Met:

 • Ba: het subsidiebedrag in het kalenderjaar a
 • Aia: de steunintensiteit voor het kalenderjaar a
 • C: de CO2-emissiefactor, uitgedrukt in ton CO2/MWh (= 0,76 ton CO2/MWh)
 • Pa: de EUA-termijnkoers, uitgedrukt in euro/ton CO2 voor het kalenderjaar a
 • EF: de fall-back-efficiëntiebenchmark voor elektriciteitsverbruik
 • SVa: referentie-elektriciteitsverbruik voor het kalenderjaar a (MWh)

Als een installatie zowel producten met als zonder productspecifieke efficiëntiebenchmark vervaardigt, wordt de installatie opgesplitst in 2 of meerdere subinstallaties en is de uiteindelijke steun de som van de steun voor deze subinstallaties.

De berekening wordt aangepast ingeval de onderneming in een bepaald jaar veel meer of minder productievolume/elektriciteitsverbruik heeft, in geval van een aanzienlijke capaciteitsuitbreiding en in geval van een gereduceerde capaciteitsbenutting.


UP