Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Hoe vraagt u een uitbetaling aan?

De subsidie wordt uitbetaald in drie schijven:

 • Een 1° schijf van 30% op zijn vroegst dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie, op voorwaarde dat de indiener:
  • de uitbetaling van de schijf aanvraagt;
  • verklaart dat het project is gestart;
 • Een 2° schijf van 30% op zijn vroegst dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie, op voorwaarde dat de indiener:
  • de uitbetaling van de schijf aanvraagt;
  • verklaart dat het project voor 60% is gerealiseerd;
  • een tussentijds verslag indient;
 • De 3° schijf van 40% op zijn vroegst dertig dagen na de beslissing tot toekenning van de subsidie en na de beëindiging van het project, op voorwaarde dat de indiener:
  • de uitbetaling van de schijf aanvraagt;
  • een ondertekende afrekeningstaat van alle gerealiseerde onvangsten en gemaakte kosten indient;
  • een kwantitatief en kwalitatief eindverslag indient over het project waaruit blijkt in welke mate de vooropgestelde doelstellingen werden bereikt en een verantwoording ervan;
  • en in de mate dat het saldo is verschuldigd, zoals moet blijken uit een positief inspectieverslag van het Agentschap Ondernemen.

Voor projecten met een looptijd van meer dan één jaar moet de indiener het Agentschap Ondernemen tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van het project aan de hand van een jaarlijkse rapportering. In dat geval is het bepaalde in paragraaf 1, 2°, c) niet toepassing.
 


Contact informatie

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ondernemerschap
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 02 553 35 19
F 02 553 37 88
oproep.brugprojecten@vlaanderen.be
UP