Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Hoe vraag ik de kmo-groeisubsidie aan?

De aanvraagprocedure verloopt als volgt:

 Vul de online subsidieaanvraag in.

 Uw dossierbeheerder contacteert u om een afspraak vast te leggen om uw aanvraag persoonlijk toe te lichten.

 De beslissing over uw subsidieaanvraag wordt u bezorgd per post.

1. Invullen van de online subsidieaanvraag

De aanvraag van een kmo-groeisubsidie wordt gedaan door het invullen van een digitaal aanvraagformulier. Bij de aanvraag zal gevraagd worden om een ingevulde projectbeschrijving op te laden. U kunt de projectbeschrijving hier downloaden.

Advies met een dienstverlener

Als u steun aanvraagt voor advies van een dienstverlener moet u naast de projectbeschrijving, ook een kopie van de ondertekende overeenkomst voor advies met de dienstverlener opladen.

De overeenkomst voor advies bevat minstens volgende gegevens:

 • de naam van de dienstverlener en zijn ondernemingsnummer;
 • de naam van de kmo en zijn ondernemingsnummer;
 • een gedetailleerde beschrijving van de te leveren prestaties, met vermelding van:
  • de reden waarom het advies nodig is voor de kmo;
  • het te bereiken einddoel van het advies;
  • een gedetailleerde beschrijving van de methodiek van de dienstverlener;
 • de startdatum van de prestaties;
 • de totale prijs van de prestaties, exclusief btw;
 • de handtekening van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de  dienstverlener;
 • de handtekening van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de kmo;
 • de datum waarop de overeenkomst is gesloten.

Indien u met meerdere dienstverleners samenwerkt moet u met elke dienstverlener een overeenkomst afsluiten en die opladen bij de subsidieaanvraag.

Aanwerving van een strategische medewerker

Als u steun aanvraagt voor de aanwerving van een strategische medewerker, moet u naast de projectbeschrijving, ook de volgende documenten opladen bij uw subsidieaanvraag:

 • vacaturebericht met een gedetailleerde taakomschrijving en een beschrijving van het gewenste profiel;
 • organigram van uw onderneming met aanduiding hierin van de plaats van de strategische medewerker.

2. De mondelinge toelichting van uw subsidieaanvraag

Na de indiening wordt uw subsidieaanvraag beoordeeld op ontvankelijkheid en volledigheid door een dossierbehandelaar van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Indien uw dossier volledig en ontvankelijk is verklaard, wordt u uitgenodigd om uw dossier mondeling toe te lichten aan minstens twee dossierbehandelaars.

Voor een mondelinge toelichting wordt ongeveer een uur voorzien. Tijdens de toelichting  geeft de ondernemer een korte schets van het groeitraject  en vermeldt daarbij welke bijkomende kennis vereist is om het groeitraject te realiseren.  Tijdens de mondelinge toelichting zullen de dossierbehandelaars enkele vragen stellen die noodzakelijk zijn voor het beoordelen van uw dossier aan de hand van de vier beoordelingscriteria die vermeld worden in het aanvraagformulier. Indien u samenwerkt met een dienstverlener wordt uw dienstverlener eveneens uitgenodigd op de mondelinge toelichting.

De mondelinge toelichting vindt plaats in de regionale gebouwen van de Vlaamse overheid (VAC ’s). Datum en tijdstip van de mondelinge toelichting worden in overleg met de ondernemer vastgelegd.

3. Beslissing

De administrateur-generaal van het Agentschap Innoveren & Ondernemen neemt een beslissing over de aanvraag op basis van het advies van de dossierbehandelaars. U wordt op de hoogte gebracht van de beslissing per post.

4. Uitbreiding

Wanneer u reeds een subsidie heeft aangevraagd voor de aanwerving van een strategisch profiel, dan kan u deze subsidieaanvraag uitbreiden met een of meerdere adviezen van een of meerdere dienstverleners.  Wanneer u reeds een subsidie aanvroeg voor het inwinnen van een advies van een dienstverlener, dan kan u uw subsidieaanvraag nog uitbreiden met de aanwerving van een strategisch profiel of met een of meerdere adviezen voor zover het maximale subsidiebedrag van 25.000 euro nog niet is bereikt.

Om uw huidige subsidieaanvraag uit te breiden, dient u per e-mail aan uw dossierbehandelaar mede te delen wat de uitbreiding betreft (aanwerving of dienstverlening). U bezorgt het organigram en de functieomschrijving indien u als uitbreiding steun voor aanwerving aanvraagt. Indien u uw subsidieaanvraag uitbreidt met dienstverlening, dan bezorgt u een kopie van de ondertekende overeenkomst voor advies met uw dienstverlener. U dient te kaderen hoe deze aanwerving of dienstverlening past binnen het huidige groeitraject van uw onderneming en waarom deze kennis momenteel ontbreekt, maar noodzakelijk is voor het realiseren van het groeitraject. Deze uitbreiding moet aangevraagd worden binnen de 12 maanden na de datum vermeld op uw beslissingsbrief.


UP