Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Het besluit energieplanning voor energie-intensieve bedrijven.

Waarover gaat het?

Bedrijven met een groot energieverbruik worden van overheidswege verplicht maatregelen te nemen om rationeel om te gaan met energie en dit te rapporteren aan de Vlaamse overheid. Bijkomend element is de beheersing van de CO2-emissie die bij de energieopwekking ontstaat.

Voor wie van toepassing?

Bedrijven die onder de definitie van een ingedeelde energie-intensieve inrichting vallen, dienen zich te houden aan het besluit energieplanning. Het betreft hier de bedrijven die opgenomen zijn in de VLAREM I indelingslijst en die een jaarlijks primair energieverbruik hebben van tenminste 0,1 petajoule (PJ). 

Wat moet ik doen?

Bij de milieuvergunningsaanvraag toevoegen:

  • Een energiestudie, ingeval van:
    • een aanvraag voor een nieuwe inrichting met een totaal energieverbruik van minstens 0,1 PJ;
    • een vraag tot verandering van een bestaande inrichting met een totaal jaarlijks energieverbruik van minstens 0,1 PJ voor zover de verandering een primair meerverbruik van tenminste 10 TJ/jaar met zich meebrengt.

In de energiestudie moet aangetoond worden dat de in bedrijf te stellen inrichting de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is, of m.a.w. dat de Best Beschikbare Technieken (BBT) geïmplementeerd worden.

  • Een energieplan, ingeval van:
    • de vernieuwing (hervergunning) van een bestaande inrichting met een jaarlijks energieverbruik van ten minste 0,1 PJ;
    • een bestaande inrichting met een totaal jaarlijks primair energieverbruik van ten minste 0,5 PJ.

Een energieplan bevat een lijst met maatregelen die het specifiek energiegebruik in de inrichting kunnen verminderen.

Meer informatie?

Op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA) kan u terecht voor meer details zoals standaardformulieren voor energiestudie en energieplan, lijsten met energiedeskundigen en juridische achtergrond: www.energiesparen.be/energieplan en www.energiesparen.be/energiestudie


UP