Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Heeft u een melding of stedenbouwkundige vergunning nodig?

Voor bepaalde handelingen met een tijdelijk of occasioneel karakter of met een geringe ruimtelijke impact heeft u een vrijstelling van de vergunningsplicht.

Sinds 1 december 2010 moet u voor bepaalde kleinere ingrepen aan de meldingsplicht voldoen.

Zowel de melding als de vrijstelling zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving waaraan u moet voldoen (beschermde erfgoed, verkavelingsvoorschriften, lokale plannen).

Voor de overige handelingen dient u een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen.

Afhankelijk van de handelingen die u uitvoert, dient u al dan niet beroep te doen op een architect.


Contact informatie

Agentschap Innoveren & Ondernemen
T 0800 20 555
info@vlaio.be
UP