Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Heeft mijn bedrijf een goede energieprijs?

Op deze vraag bestaat geen pasklaar antwoord. Er bestaan immers een heel aantal prijsformules. Verder zal de duurtijd van uw contract en ook het afnamepatroon van uw bedrijf doorslaggevend zijn.

Parameters die de energieprijs beïnvloeden

We lijsten hier een aantal parameters op die een invloed zullen hebben op de energieprijs die u betaalt.

1. Zijn de energieprijzen vast of variabel?

Een vaste energieprijs verandert niet gedurende de looptijd van het contract. Variabele energieprijzen variëren naargelang de markt en de marktomstandigheden (bijvoorbeeld de evolutie van de olie- of aardgasprijs). Zo kunnen de prijzen van elektriciteit en aardgas in de loop van uw contract duurder of goedkoper worden. Een vaste energieprijs is meestal duurder dan een variabele energieprijs. Indien de indexparameters stijgen kan na verloop van tijd een vaste energieprijs wel voordeliger zijn dan een variabele.

2. Wordt de prijs aangepast wanneer de netbeheerder de tarieven wijzigt?

Als de nettarieven wijzigen kan de leverancier dit in bepaalde gevallen doorrekenen. Sommige leveranciers bieden een contract met vaste ‘all-in’ prijs, zodat u zeker bent dat wijzigingen in de nettarieven geen effect hebben op uw rekening.

3. Heeft u een groen of een grijs stroomcontract?

Als u groene stroom belangrijk vindt, kunt u hiermee ook rekening houden bij uw leverancierskeuze. Groene stroom is elektriciteit die opgewekt wordt uit hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, zonne-energie en windenergie. Maar ook energie uit biomassa en biogas is groen.
Naast ‘groene stroom’ bestaat er ook ‘grijze stroom’. Deze energie wordt opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen zoals kolen, aardgas, uranium en olie. De bekendste is kernenergie. Grijze stroom wordt daarom ook wel niet-duurzame energie genoemd. In sommige gevallen is groene stroom duurder. Groene stroom geeft wel recht op een korting op de federale bijdrage.

4. Afnamepatroon van het bedrijf?

Bedrijven met grotere verbruiken en een stabiel afnamepatroon krijgen meestal een betere prijs van de energieleveranciers. Dit bleek ook uit de gegevens van de energiescans die in de periode 2008-2010 werden uitgevoerd door het Agentschap Ondernemen. Een schematisch overzicht van deze tendens kan u bekijken in het “eindrapport reg in kmo's van het Agentschap Ondernemen

5. Looptijd contract

Contracten die over meerdere jaren lopen, geven in sommige gevallen recht op een korting. De energieleverancier beloont uw trouw.  
Contracten met vaste energieprijzen over meerdere jaren, zijn initieel meestal duurder maar zullen voordeliger zijn naarmate de indexatieparameters stijgen. Dit is een afweging die het bedrijf zelf moet maken. Indien de indexatieparameters niet sterk stijgen, dan is een variabele prijsformule over meerdere jaren interessanter.

Meer informatie?

Via de website van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt kan u als bedrijf de verschillende elektriciteitsleveranciers met elkaar vergelijken in zover uw jaarlijks energieverbruik niet hoger ligt dan 60.000 kWh voor elektriciteit (max. 56 kVA laagspanningsaansluiting) en 150.000 kWh aardgas (lagedrukaansluiting). Ook de lijsten met beschikbare en vergunde leveranciers zijn hier terug te vinden.

Ook als bedrijf kan je intekenen op de groepsaankopen voor elektriciteit en aardgas. Er zijn verschillende provincies die een groepsaankoop minimaal 1 keer per jaar organiseren. Meer informatie voor kleine professionele verbruikers vind je op www.samengaanwegroener.be . Grotere verbruikers kunnen terecht op www.eco2profit.eu/groepsaankoop . Voor (grotere) individuele energieaankopen kan je ook een beroep doen op een energieconsultant of energiecontractnegociatiebureau.


UP