Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Groei & strategie

Niet iedereen kan alles weten. Zeker in een groeiende onderneming komen er vragen op u af waarmee de eigen medewerkers weinig ervaring hebben. Daarom kunt u zeker externe consulting gebruiken bij vragen over: organisatieontwikkeling, nieuwe markten aanpakken, managementontwikkeling, intellectuele eigendomsbescherming, …

Extern advies

Agentschap Innoveren & Ondernemen maakt extern advies op twee manieren toegankelijk:

Begeleidingsinitiatieven

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen begeleidt ondernemingen in alle levensfasen. Deze diensten worden uitgevoerd door private partners. Meer informatie is te vinden op www.sterkondernemen.be

Kmo-portefeuille

Als Vlaamse kmo krijgt u via Agentschap Innoveren & Ondernemen jaarlijks een digitale portefeuille. U kan die zelf besteden om advies te vragen of een opleiding te bestellen bij geregistreerde dienstverleners. Elke kmo krijgt jaarlijks één subsidieplafond en één steunpercentage dat de kmo afhankelijk van haar noden en behoeftes kan inzetten voor opleiding en/of advies.

In deze vereenvoudigde kmo-portefeuille wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de ondernemingen. Kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunplafond van €10 000, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal € 15 000 via de kmo-portefeuille krijgen. Het steunpercentage bedraagt voor hen 30%.

Vraag nu uw subsidie voor extern advies aan.

Kmo-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie is, complementair met de kmo portefeuille,  een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij hun eigen groeitraject.

Het doel van de kmo-groeisubsidie is het stimuleren van groei en het bevorderen van de competitiviteit van kmo’s in Vlaanderen. Tijdens de belangrijke kantelmomenten in de levensfases van een onderneming, zoals een transformatie-, innovatie- of internationaliseringstraject, dient de onderneming een nieuwe groeistrategie uit te werken om haar doelstellingen te bereiken.

Met de kmo-groeisubsidie subsidieert de Vlaamse overheid de ontbrekende strategische kennis die nodig is voor het opstellen van een nieuwe groeistrategie bij een kantelmoment. Met deze subsidie wordt de onderneming aldus financieel ondersteund om de loonkost van een strategisch profiel te bekostigen tijdens het eerste werkjaar, dan wel om de kost van een advies door een dienstverlener te financieren. Financiering van zowel loonkost als de kost van een advies zijn ook mogelijk binnen dezelfde aanvraag.

Voor het verwerven van de kennis kan de kmo vrij kiezen om:

  • met een externe dienstverlener samen te werken en bijgevolg advies aan te kopen
  • kennis te verankeren in de onderneming door de aanwerving van een strategisch profiel.

Meer informatie over de kmo groei-subsidie.


UP