Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Getuigschrift ondernemersvaardigheden - Centrale ExamenCommissie

Wie (één van) de ondernemersvaardigheden, nl. basiskennis bedrijfsbeheer, intersectorale beroepsbekwaamheid of sectorale beroepsbekwaamheid) niet kan bewijzen, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie (CEC), een organisatie van Agentschap Innoveren & Ondernemen. De examencommissie neemt enkel examens af. De CEC organiseert zelf geen lessen of opleidingen als voorbereiding op het examen. Als voorbereiding op het examen basiskennis bedrijfsbeheer, stelt Agentschap Innoveren & Ondernemen de syllabus basiskennis bedrijfsbeheer ter beschikking. Als voorbereiding op het examen administratieve kennis bouw kunt u de syllabus De aannemer en beheerskennis in de bouw raadplegen.

Als u slaagt, krijgt u een getuigschrift waarmee u de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) kan vragen via een erkend ondernemingsloket.

De centrale examencommissie

Hoe schrijft u in?

Wenst u voor de eerste keer een examen via ons af te leggen, dient u zich eenmalig te registreren
(opgelet: u dient steeds te werken via een pc. Indien u zich registreert/inlogt via tablet of smartphone geeft dit problemen met de werking van het platform.)

Het is steeds aan te raden de meest recente versie van uw browser te gebruiken:

Heeft u zich reeds ingeschreven via de oude procedure, dan hebben wij u  in het nieuwe platform geregistreerd en werd u per brief uw persoonlijke login en paswoord toegestuurd.

Let op: elke kandidaat dient een eigen e-mailadres te beschikken. Eenzelfde e-mailadres kan niet door 2 kandidaten worden gebruikt.  

Eenmaal u geregistreerd bent, kan u inloggen via het platform.

Wij vragen u geen inschrijvingsformulieren per briefwisseling te sturen. Deze zullen niet aanvaard worden.

Het inschrijvingsrecht bedraagt 35 euro. Uw inschrijving is pas geldig na ontvangst van uw betaling van het inschrijvingsrecht. Het inschrijvingsrecht geldt voor slechts één enkel examen en is in geen geval terugvorderbaar.

Als u niet kan deelnemen aan het door u gekozen examen, kan u pas deelnemen aan een volgend examen na betaling van een nieuw inschrijvingsrecht.

Hoeveel kost deelnemen aan het examen?

U betaalt 35 euro per examen waarvoor u inschrijft. Dit inschrijvingsgeld is niet terugvorderbaar. Indien u niet deelneemt aan het examen waarvoor u zich ingeschreven heeft, kan u pas deelnemen aan een volgend examen nadat u opnieuw het inschrijvingsgeld betaald heeft. Ingeval van overmacht (bijvoorbeeld bij ziekte met een doktersattest) kan uw examen verplaatst worden naar een latere datum.

Wanneer vindt het examen plaats?

Algemeen kan gesteld worden dat de examens voor basiskennis bedrijfsbeheer elke dinsdagnamiddag plaats hebben.
De examens voor masseur/masseuse, schoonheidsspecialist en voetverzorging hebben gemiddeld 2 keer per maand plaats.
De overige examens gaan elk gemiddeld om de 6 tot 8 weken door. Eenmaal u betaald heeft, krijgt u op uw kandidatenprofiel het concrete overzicht van beschikbare examendata te zien..

Waar vindt het examen plaats?

De examens basiskennis bedrijfsbeheer, schoonheidsspecialist, voetverzorging en masseur/masseuse vinden plaats in CVO te Anderlecht. Alle andere examens vinden plaats in het Ellipsgebouw.

KTA-CVO

Materiaalstraat 67 
1070 Anderlecht
Wegbeschrijving

Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
Wegbeschrijving

Wanneer ontvangt u uw attest als u geslaagd bent?

  • Uw getuigschrift wordt binnen de 14 dagen per post verzonden naar uw thuisadres waarmee u zich ingeschreven heeft.
  • Dit geldt voor zowel bedrijfsbeheer als beroepsbekwaamheden.

Wat als u niet geslaagd bent?

  • Bedrijfsbeheer: u kunt zich onmiddellijk opnieuw inschrijven (+ betaling 35 euro)
  • Beroepsbekwaamheid: u moet 3 maanden wachten tot u het examen opnieuw kan afleggen. U mag zich wel al onmiddellijk inschrijven en de 35 euro betalen, maar u kan slechts een examendatum kiezen na deze verplichte wachtmaanden.

Hoe lang blijft het attest bedrijfsbeheer geldig?

Onbeperkt (zolang de wetgeving niet veranderd).


UP