Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Gemeenten

De rol van de gemeente is tweevoudig:

1. Informeren

De gemeente informeert PMV/Z

De gemeente moet PMV/Z op de hoogte brengen van de hinder en de ontwikkeling van de werken telkens PMV/Z dit vraagt.

De gemeente informeert de zelfstandigen

De gemeente op wiens grondgebied de werken zullen plaatsvinden, brengt (schriftelijk of elektronisch) elke betrokken zelfstandige, waarvan de inrichting zich al dan niet bevindt op haar grondgebied, op de hoogte van:

  • werken die zich in een straal van een kilometer van deze inrichting bevinden en die hinder kunnen veroorzaken;
  • de mogelijkheid om een inkomenscompensatievergoeding te verkrijgen.

De werken kunnen slechts aanvangen tussen de 14 en de 30 kalenderdagen nadat de zelfstandige op de hoogte werd gebracht (behoudens in geval van overmacht of gegronde reden).

2. Uitreiken

De gemeente reikt de attesten van hinder aan de zelfstandigen uit

Wanneer?

Binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van het formulier tot aanvraag van het attest.

Wat?

Het attest is enkel bedoeld om te bevestigen dat er sprake is van hinder. Het geeft geen enkel recht aan de aanvrager. Bovendien vermeldt de gemeente in het attest:

  • de aanvang van de werken;
  • de vermoedelijke duur van de werken en van de hinder;
  • de beschrijving van de hinder.

Criteria?

De gemeente is verplicht een attest af te leveren wanneer de werken gedurende ten minste zeven achtereenvolgende kalenderdagen minstens één van de hierna volgende gevallen tot gevolg hebben:

  • geen enkele van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen van de straat waarin de inrichting is gelegen kan benut worden;
  • geen enkele reglementair aangelegde openbare parkeerplaats binnen een straal van 100 meter rond de enige toegang tot de inrichting kan benut worden;
  • een toegangsweg tot de inrichting wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer in één of twee richtingen;
  • de toegang voor voetgangers tot de inrichting is onmogelijk.

UP