Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

FAQ subsidieerbare diensten

De kmo-portefeuille is vanaf 1 april 2016 grondig vernieuwd en vereenvoudigd. Alle informatie daarover vindt u op www.vlaio.be/kmo-portefeuille.


Wat moet de inschrijving minstens bevatten?

 • de startdatum van de opleiding;
 • een gedetailleerde beschrijving van de opleiding;
 • het aantal uren opleiding;
 • de prijs (exclusief btw) van de dienstverlening, met een aparte vermelding van de niet in aanmerking komende kosten.

Wat moet het vormingsattest minstens bevatten?

 • naam van de persoon die zich inschrijft voor de opleiding en vermelding van de onderneming waarin deze persoon werkzaam is;
 • naam van de opleiding;
 • startdatum van de opleiding.

Wat moeten de aanwezigheidslijsten minstens bevatten?

 • naam van de persoon die zich inschrijft voor de opleiding en vermelding van de onderneming waarin deze persoon werkzaam is;
 • naam van de opleiding;
 • datum van de opleiding (per opleidingsdag wordt de aanwezigheid van de persoon genoteerd);
 • handtekening van de inschrijver.

Welke bedrijven moeten beschouwd worden als aanverwante bedrijven?

Dit zijn bedrijven die voldoen aan een van de volgende criteria:

 • de onderneming heeft rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechten of kapitaal van de dienstverlener in handen;
 • de dienstverlener heeft rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechten of kapitaal van de onderneming in handen;
 • de dienstverlener en de onderneming hebben minstens een gemeenschappelijke zaakvoerder, bestuurder, werknemer of aandeelhouder;
 • de zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders van de onderneming en de dienstverlener zijn met elkaar verbonden als echtgenoten, als bloedverwanten tot en met de tweede graad of door samenwoning.

Dienstverlening tussen aanverwante bedrijven kan niet worden gesubsidieerd via de kmo-portefeuille

Wat moet de overeenkomst met de onderneming minstens bevatten?

 • de handtekening van de dienstverlener en de onderneming;
 • de datum;
 • een gedetailleerde beschrijving van het advies met een inschatting van het aantal uur dat wordt voorzien;
 • de prijs (exclusief btw) van de dienstverlening, met een aparte vermelding van de niet in aanmerking komende kosten;
 • voor de pijler strategisch advies worden bijkomende eisen gesteld in het kader van de overeenkomst (consulteer de verschillende projecttypes via Wat komt in aanmerking -> strategisch advies).

Wat moet de factuur minstens bevatten?

De factuur bevat minstens volgende vermeldingen: de totaalprijs van de dienst, met opsplitsing naar de in aanmerking en niet in aanmerking komende kosten en diensten, exclusief btw.

Aan welke vormvereisten moet het adviesverslag van de pijlers advies, advies voor internationaal ondernemen en strategisch advies voldoen?

Het adviesverslag is een schriftelijk rapport bestaand uit:

 • een analyse van de probleemstelling van de onderneming;
 • een eigenlijk advies;
 • een implementatieplan.

Het verslag bevat:

 • de naam van de dienstverlener;
 • de datum van het verslag;
 • de handtekening van de dienstverlener.

Aan welke vormvereisten moet het verslag van de coach voldoen?

Het coachingverslag is een schriftelijk rapport waarin het verslag van de opdracht wordt neergeschreven. Het verslag bevat:

 • de naam van de dienstverlener;
 • de datum van het verslag;
 • de handtekening van de dienstverlener.

Hoe moet ik een subsidieaanvraag goedkeuren?

Van elke subsidieaanvraag wordt u per mail op de hoogte gesteld en wordt u gevraagd om, via de kmo-portefeuillewebsite, deze aanvraag goed te keuren of te weigeren. De subsidieaanvraag moet uiterlijk gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na de start van de prestaties. Is dit niet het geval dan moet deze subsidieaanvraag geweigerd worden. Voldoet een subsidieaanvraag inhoudelijk niet aan de voorwaarden van de kmo-portefeuille moet deze aanvraag eveneens geweigerd worden. 

Wat gebeurt er indien ik een subsidieaanvraag niet of niet tijdig bevestig?

De subsidieaanvraag van de onderneming wordt automatisch geannuleerd. De onderneming kan eventueel een nieuwe subsidieaanvraag indienen voor zover de prestaties niet meer dan 14 kalenderdagen geleden zijn gestart.

Kan een project worden stopgezet?

Zie: stoppen en terugbetaling

Wat is de status van de subsidieaanvragen van mijn klanten?

U kan hiervoor uw "archief" raadplegen.

U logt eerst in als dienstverlener. In het menu duidt u "overzicht te behandelen projecten" aan, vervolgens selecteert u het "archief".

Hierbij een overzicht van de verschillende statussen van een project:

 • bevestigd: dienstverlener heeft bevestigd, er werd nog niet gestort;
 • te bevestigen na aanvraag: Vlaamse Overheid moet na de dienstverlener, ook nog goedkeuren;
 • lopend: er is al gestort in de portefeuille maar nog niet alles werd betaald aan de dienstverlener;
 • afgewerkt: dienstverlener werd uitbetaald;
 • geannuleerd: annulatie kan om verscheidene redenen.

UP