Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

FAQ

Waar kan ik de data vinden?

Indien u de data wenst te raadplegen, kan u terecht op volgende portalen:

Geopunt: www.geopunt.be

MagdaGeo: http://magdageo.vlaanderen.be

Indien u de data wenst te downloaden om verder te gebruiken in uw eigen GIS omgeving:

Downloadapplicatie AGIV: https://download.agiv.be/Catalogus

Zijn er gebruikersbeperkingen?

De voorwaarden voor toegang en gebruik vindt u onder het luik Gebruiksvoorwaarden en –bepalingen van de AGIV downloadtoepassing. Deze dataset maakt gebruik van de gratis open data licentie voor hergebruik.

Wat is een bedrijventerrein?

Zie hoofdstuk volledigheid

Welke informatie bevat deze bron?

Zie gebruikershandleiding

Is er een link met de bedrijven op deze bedrijventerreinen?

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen houdt ook de bezetting bij van bedrijven op bedrijventerreinen met een link naar het gebruiksperceelnummer (PerceelsId). Deze dataset zal weldra als open data ter beschikking gesteld worden op het Open Data Portaal.

Is er een link met het GRB?

De bedrijfspercelen zijn gebruikspercelen en worden opgenomen volgens het ruimtegebruik in realiteit. Het heeft dus een andere invalshoek dan de administratieve percelen (ADP) van het GRB die zijn overgenomen van CADMAP. Wel wordt er gestreefd naar een maximale afstemming tussen de grenzen van beide percelen en wordt de capakey overgenomen.

GRB voor - GRB na

Wanneer ben ik verplicht om deze dataset te gebruiken?

Zie verplicht gebruik

Waar kan ik meldingen doorgeven m.b.t. deze dataset?

Email: magdageo@agentschapondernemen.be


UP