Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

EU steun voor dienstverlening Agentschap Innoveren en Ondernemen

Logo Interreg Vlaanderen-Nederland Logo Interreg France-Wallonië-Vlaanderen
Interreg 2 Zeeën Interreg Noordzee
Interreg North-West Europe

 

Via en dankzij de projecten “Technische Bijstand” van onderstaande programma’s zijn bij Agentschap Innoveren en Ondernemen projectadviseurs of contactpunten werkzaam. Onze projectadviseurs of contactpunten staan projectindieners of –uitvoerders met raad en daad bij in alle stadia van hun project.

De projecten “Technische Bijstand” worden voor het overgrote deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en kunnen ook rekenen op financiële bijdragen door de programmapartners.

Dankzij deze steun zorgen het programmasecretariaat, de programmapartners en de programma-autoriteiten voor een gedegen programmamanagement.

Deze programma’s stimuleren samenwerkingsprojecten van grensoverschrijdende of van transnationale omvang die inzetten op meer innovatie, een meer koolstofarme economie, sterkere kmo’s, een gezond milieu… in de geest van het Cohesiebeleid 2014-2020.


UP