Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Escocontracten

Via een prestatiecontract garandeert de esco een vooraf bepaalde energiebesparing, -levering of comfortniveau. Op die manier kan de klant een deel van de technische en economische risico’s van de investeringen doorschuiven naar de esco. Zo’n prestatie-gebonden contract kan verschillende vormen aannemen, maar het meest gekende is wellicht het energieprestatiecontract of EPC.

Energieprestatiecontracten (EPC’s)

Wat is een EPC?

Een energieprestatiecontract is een contractuele overeenkomst tussen klant en dienstverlener ter verbetering van de energie-efficiëntie, waarbij de investeringen (arbeid, diensten en producten) worden betaald overeenkomstig de contractueel vastgelegde of reële energiebesparing of een andere criteria betreffende energieprestaties. Tijdens de gehele looptijd van het contract wordt daarom de energieprestatie van nabij geverifieerd en gecontroleerd (vrije interpretatie op basis van de Europese Energie-Efficiëntierichtlijn 2012/27/EU).

Shared savings of guaranteed savings?

Esco’s bieden vaak verschillende modellen van energieprestatiecontracten. Algemeen kunnen we twee belangrijke types onderscheiden: “shared savings” of “guaranteed savings”. Het verschil tussen de twee zit hem voornamelijk in de verdeling van investeringskosten, besparingen en risico’s tussen de klant en de esco.

Shared savings-model Guaranteed savings-model

 

 • Gegarandeerde kostenbesparing als prestatiegarantie
 • Kostenbesparing wordt volgens een afgesproken percentage verdeeld tussen esco en klant
 • Vergoeding voor de esco is afhankelijk van lengte van het contract, terugbetalingstijd en het risico
 • Financiering vaak door de esco, via derdepartijfinanciering of via een gemengd model
 • De klant neemt de investeringen meestal niet of slechts gedeeltelijk op in de eigen boekhouding
 • Meest gebruikte type
 • De esco garandeert een bepaald niveau van energiebesparingen
 • De esco neemt de technische risico’s volledig op zich (design en energieprestaties)
 • De klant draagt het financiële risico en voorziet (meestal) zelf in financiering
 • De klant neemt de investering op in de eigen boekhouding
 • De klant betaalt voor de diensten van de esco en de besparingsgaranties

Daarnaast bestaat er nog de ‘first out’ aanpak, waarbij de kostenbesparing op de energiefactuur volledig aan de esco worden betaald totdat de projectkosten (inclusief de investeringskosten en de vergoeding voor de esco) volledig zijn betaald. De exacte duur van het contract zal dus afhangen van de behaalde kostenbesparing. Hoe groter de besparing, hoe korter het contract.

Andere escocontracten

 • Energy Supply Contracting (ESC) of Delivery Contracting (DC): Bij ESC of DC ligt de focus enkel op de energieaanbodzijde. De esco levert een bepaalde MWh aan nuttige energie (verwarming, verlichting, elektriciteit van PV-panelen, etc.) aan een vooraf bepaalde prijs.
 • Comfort contracting: Contracten die verder gaan dan het energieverbruik van de klant, maar kijken naar comfortniveau, waarbij bijv. esthetische aspecten en een gezond binnenklimaat worden meegenomen in het contract.
 • BOOT model: De esco ontwikkelt, bouwt en financiert het project. De esco is eigenaar van het project en zorgt voor de exploitatie. Klanten gaan een langetermijncontract met de BOOT operator en worden pas na een afgesproken periode eigenaar van het project.
 • Integrated Energy Contracting (IEC): In dit contract worden energiebesparende maatregelen met kwaliteitsgarantie (géén prestatiegarantie) gecombineerd met (hernieuwbare) energielevering.

UP