Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

ESCO4Gent Project

Binnen ESCO4Gent willen we de haalbaarheid van een Energy Service Company (ESCO) voor kmo’s onderzoeken aan de hand van een aantal weloverwogen kmo-terreinen in Gent. De bedrijventerreinen Drongen I en Industrieweg werden gekozen, omdat Quares op deze 2 terreinen reeds actief is als parkmanager. Op deze 2 terreinen is een divers spectrum van kmo’s aanwezig binnen verschillende sectoren, vastgoedtypologieën, etc. Hierdoor kunnen we binnen de beperkte schaal van één stad de diverse mogelijkheden van ESCO’s voor kmo’s onderzoeken en behouden we de opschaalbaarheid naar andere bedrijventerreinen in Vlaanderen.

ESCO4Gent heeft de haalbaarheidsanalyse opgedeeld in 6 werkpakketten. Binnen werkpakket 1 zal het technisch energiepotentieel in kaart worden gebracht aan de hand van onder meer energiescans. Op basis daarvan zal een standaard methodologie/checklist worden uitgewerkt die inzetbaar is voor het benaderen van de diverse cases.

Op basis van de output uit werkpakket 1 zal de financiële haalbaarheid van bepaalde maatregelen onderzocht worden naar prioriteit en timing. Dit zal resulteren in een financieel model dat vertrekkende vanuit de ESCO inzicht zal geven in de rendementen voor de diverse stakeholders.

Om dit financieel model toepasselijk te maken dient gezocht te worden naar een correcte en toepasselijke organisatiestructuur en het gewenste schaalniveau. Deze taken zullen opgenomen worden in werkpakket 3 waar naast een uitgebreide stakeholdersanalyse ook diverse organisatievormen uitgewerkt zullen worden die eventueel complementair kunnen werken naast de parkmanagementstructuur (vzw) waarin de bedrijven op het bedrijventerrein reeds verenigd zijn.

Uit het onderzoek binnen werkpakketten 1 tot en met 3 zullen juridische knelpunten, suggesties tot acceleratie en voorstellen tot het voeren van een flankerend aanmoedigingsbeleid volgen die binnen werkpakket 4 nader onderzocht zullen worden.

In overleg met de stuurgroep kan meegewerkt worden aan een actieplan om deze knelpunten weg te werken. Dit zal binnen werkpakket 5 leiden tot een uitgewerkt business plan voor Vlaanderen bestaande uit een marktanalyse, sterkte-zwakte analyse, waardepropositie en financieel plan.

Contact

ESCO4Gent, Quares
Bart De Smedt: 0475 25 26 14


UP