Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

ESCO4FVT Project

ESCO4FVT onderzoekt op welke manier ESCO’s (energy saving contracting) energie-efficiëntie verhogende investeringsprojecten op vlak van nutsvoorzieningen kunnen helpen realiseren en dit in middelgrote West-Vlaamse ondernemingen actief in de Fabrieken van de Toekomst (FvT) nieuwe materialen, voeding en mechatronica.

Schaalverkleining

Het project past een schaalverkleining toe op de ervaring van Dalkia nv in grote industriële ESCO-projecten. Van het werkveld van (zeer) grote industriële projecten willen we naar het werkveld van de kmo gaan. Daarbij spitsen we ons toe op bedrijven die in hun proces perslucht, koeling en/of warmte en verlichting nodig hebben en een minimale jaarlijkse energiekost hebben van 50.000 euro.

In de geselecteerde ondernemingen zal via een traject van energiemonitoring, procesanalyse en detectie van het energiebesparingspotentieel het financieel en contractueel aspect van een ESCO bepaald worden. Het uiteindelijke doel is om ESCO-contracten te implementeren en de meet- en verificatietool, ontwikkeld in de loop van het project, te evalueren.

Fabriek van de Toekomst

Dit project kadert binnen de invulling die West-Vlaanderen geeft aan het Nieuw Industrieel Beleid in Vlaanderen, m.n. de Fabrieken voor de Toekomst (FvT). Het ESCO4FVT-traject zal ontwikkeld worden binnen de unieke economische samenwerking van complementaire actoren (ondernemingen, overheid, onderwijs) in de triple helix. Dankzij de actoren die betrokken zijn binnen de FvT worden de projectresultaten van ESCO4FVT die in West-Vlaanderen onderzocht worden, ook uitgedragen naar de rest van Vlaanderen.

ESCO4FVT wordt gedragen door een Consortium bestaande uit de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, het studiebureau Ingenium nv en de ESCO Dalkia nv.

Het Consortium zal voor financiële expertise beroep kunnen doen op de medewerking van Triodos Bank. De projectduur beslaat 30 maanden.

Contact

ESCO4FVT, POM West-Vlaanderen
Sophie Tobback: 050 40 73 77
Website: http://pomwvl.be/esco4fvt


UP