Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Erkenning pijler technologieverkenning

De kmo-portefeuille is vanaf 1 april 2016 grondig vernieuwd en vereenvoudigd. Alle informatie daarover vindt u op www.vlaio.be/kmo-portefeuille.

Om als dienstverlener technologieverkenningen uit te voeren ten behoeve van kmo's, dient u erkend te zijn onder de pijler technologieverkenning van de kmo-portefeuille. Deze erkenningen worden beheerd door het IWT (www.iwt.be).

Om erkend te worden als dienstverlener moet u voldoen aan de volgende drie vereisten:

 1. De dienstverlener moet diffusie van technologische kennis als een hoofdactiviteit beoefenen binnen het grondgebied van de Europese Economische Ruimte en moet die activiteiten beoefenen vanuit een materiële vestiging in de Europese Economische Ruimte.

  • Kennisdiffusie dient samenwerkingen van de kmo met kenniscentra te stimuleren. In IWT-terminologie gaat diffusie van technologische kennis verder dan overdragen van informatie zoals bijvoorbeeld in opleiding of onderwijs. Het gaat om kennis die verworven werd door (eigen) onderzoek, waarbij bepaalde aspecten uniek zijn voor de sector en waarmee potentiële innovaties gerealiseerd kunnen worden. Het gaat over kennis die nog niet onmiddellijk toepasbaar is voor de kmo, maar waarvoor telkens specifiek verder studiewerk nodig is om ze te vertalen naar de door de kmo beoogde innovatie. Er dient sprake te zijn van kennisoverdracht naar de kmo toe. Routinematige dienstverleningsactiviteiten, zoals vb. engineering opdrachten, consulting opdrachten, … die niet in relatie staan tot een innovatie of geen aanleiding geven tot technologische kennisverhoging bij de klant kmo zijn niet steunbaar binnen de technologieverkenning.

  • De dienstverlener zal gevraagd worden om een gerichte en bondige beschrijving te geven van de activiteiten waarvoor men de erkenning aanvraagt. Door middel van de officiële statuten dient men aan te tonen dat diffusie van technologische kennis t.b.v. het bevorderen van innovatie een hoofdactiviteit is.
   
 2. De dienstverlener moet beschikken over eigen onderzoeksinfrastructuur of moet op een structureel georganiseerde manier toegang hebben tot onderzoeksinfrastructuur en -apparatuur, of moet ingebed zijn in een technologisch-wetenschappelijk onderzoekscentrum binnen het grondgebied van de Europese Economische Ruimte.

  • De onderzoeksinfrastructuur of –apparatuur dient technologisch betrekking te hebben op de activiteiten die men in de technologieverkenning gaat uitvoeren.

  • De dienstverlener zal gevraagd worden om een oplijsting te geven van de voor hem toegankelijke onderzoeksinfrastructuur en –apparatuur, die relevant is voor de beoogde activiteiten. Voor apparatuur uit deze oplijsting die hij niet zelf bezit, moet de eenvoudige en structureel georganiseerde toegang ertoe worden aangetoond d.m.v. een overeenkomst met de eigenaar ervan.
   
 3. De dienstverlener moet beschikken over een ruime competentie om kleine en middelgrote ondernemingen te begeleiden in hun technologisch innovatietraject en moet dat kunnen aantonen aan de hand van een bewezen staat van dienst.

  • De competentie om kmo’s te begeleiden in een technologisch innovatietraject komt vanuit de organisatiestructuur van de dienstverlener en vanuit de kennis die bij de individuele personeelsleden aanwezig is. Ook kennis omtrent de manier van werken van Vlaamse kmo’s is hierbij belangrijk.

  • De dienstverlener behoort tot de koplopers in het technologiedomein waarvoor erkenning wordt aangevraagd. Ervaring met eigen technologische innovaties is een must om andere bedrijven hierin te kunnen begeleiden. Er dienen projecten gelopen te hebben waar technologische kennis werd opgebouwd en waarbij bepaalde aspecten uniek zijn voor de beoogde sector.

  • Wat betreft de ‘staat van dienst’ is niet alleen de kwantiteit maar ook de kwaliteit van de geleverde diensten van belang. Kwaliteit van de geleverde diensten kan worden aangetoond op basis van klanten feedback. Een aantal van de geleverde diensten kunnen ook subsidiering verkregen hebben, die gerelateerd is aan diffusie van technologische kennis (vb. kennispartner in het kmo-programma, Tetra, VIS, …) en waarvoor dus reeds een kwaliteitscheck werd uitgevoerd.

  • De dienstverlener zal gevraagd worden om aan te tonen dat hij tot de koplopers in het beoogde domein behoort. De dienstverlener dient aan te tonen in welke mate zijn organisatiestructuur geschikt is om kmo’s te begeleiden bij technologische innovatietrajecten. Tevens dient hij de relevante ervaring op te lijsten van de personeelsleden die de technologieverkenningen gaan uitvoeren en de kmo’s gaan begeleiden.

  • De ‘staat van dienst’ i.v.m. begeleiden van kmo’s bij technologische innovaties dient te worden aangetoond a.d.h.v. een overzicht van de vroeger uitgevoerde ‘technologieverkenning-achtige’ dienstverleningen. Hierbij dient het eventuele subsidiekanaal te worden vermeld. Waar mogelijk kan ook feedback van kmo’s waarvoor de dienstverlener werkte worden toegevoegd. Het IWT kan kmo’s contacteren om feedback te vragen.
   

Hoe uw erkenning aanvragen?

Om een erkende dienstverlener te worden, moet u zich éénmalig als dienstverlener registreren op de website. U kunt zich via volgende link registreren:

Voor de pijler technologieverkenning dient u een erkenning aan te vragen voor uw maatschappelijke zetel of voor een departement.

Kandidaat-dienstverleners die voor het eerst een erkenningsaanvraag indienen, leggen een online kennistest af over de kmo-portefeuille. Zoals hierboven vermeld moet u na het doorlopen van de online erkenningsprocedure de volgende documenten opleveren:

 • de ingevulde en ondertekende verklaring op eer
 • een gerichte en bondige beschrijving van de activiteiten waarvoor men de erkenning aanvraagt. Door middel van de officiële statuten dient men aan te tonen dat diffusie van technologische kennis t.b.v. het bevorderen van innovatie een hoofdactiviteit is.
 • een lijst van de toegankelijke onderzoeksinfrastructuur en –apparatuur, die relevant is voor de beoogde activiteiten. Voor apparatuur uit deze lijst die de dienstverlener niet zelf bezit, moet de eenvoudige en structureel georganiseerde toegang ertoe worden aangetoond d.m.v. een overeenkomst met de eigenaar ervan.
 • een document  dat aantoont dat de dienstverlener tot de koplopers in het beoogde domein behoort. De dienstverlener dient aan te tonen in welke mate zijn organisatiestructuur geschikt is om kmo’s te begeleiden bij technologische innovatietrajecten. Tevens dient hij de relevante ervaring op te lijsten van de personeelsleden die de technologieverkenningen gaan uitvoeren en de kmo’s gaan begeleiden.
 • De ‘staat van dienst’ i.v.m. begeleiden van kmo’s bij technologische innovaties dient te worden aangetoond a.d.h.v. een overzicht van de vroeger uitgevoerde ‘technologieverkenning-achtige’ dienstverleningen. Hierbij dient het eventuele subsidiekanaal te worden vermeld. Waar mogelijk kan ook feedback van kmo’s waarvoor de dienstverlener werkte worden toegevoegd. Het IWT kan kmo’s contacteren om feedback te vragen.

U kan deze documenten bezorgen per post:

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Kmo-portefeuille
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel

Elektronisch naar kmo-portefeuille@vlaanderen.be

Fax: 02 553 37 41

Van zodra wij alle stukken hebben ontvangen, kan uw erkenningsaanvraag worden behandeld.


UP