Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Erkenning pijler Coaching

De kmo-portefeuille is vanaf 1 april 2016 grondig vernieuwd en vereenvoudigd. Alle informatie daarover vindt u op www.vlaio.be/kmo-portefeuille.

De pijler coaching is ingedeeld in drie domeinen:

 1. domein bedrijfsoverdracht
 2. domein groei
 3. domein energie

1. Domein bedrijfsoverdracht

Een erkenningsaanvraag voor de pijler coaching in het domein bedrijfsoverdracht bestaat uit

 • een online registratie als individuele dienstverlener
 • een screening van de ingevulde referentielijst en
 • nadien een mogelijk interview.

Doel van de coaching in het domein bedrijfsoverdracht:

Coaching bij bedrijfsoverdracht vertrekt van uit de menselijke aspecten van het overdrachtsproces. Het is een traject waarbij de gecoachte begeleid wordt om fundamentele keuzes te maken met betrekking tot de voorbereiding van de bedrijfsoverdracht of het leiden van het veranderingsproces dat gepaard gaat met opvolging of overname.

De coaching kan eveneens geboden worden aan de verschillende personen betrokken bij de bedrijfsoverdracht, door vanuit een neutrale positie tussen verschillende personen te bemiddelen om ze tot elkaar te brengen in het vinden van antwoorden op hun gezamenlijke vraag.

De coach heeft inzicht in alle aspecten van het overdrachtsproces maar treedt niet op als kennisleverancier. Hij kan eventueel kennisdeskundigen aanbevelen. Hij bewaakt het proces, daagt de gecoachte(n) door middel van vraagstelling en gerichte spiegeling uit tot zelfreflectie, vertrekkende van uit de niet-materiële wensen met betrekking tot de overdracht.

Een coach heeft binnen het domein bedrijfsoverdracht cumulatief volgende kwaliteiten:

 • Iemand die vertrekt vanuit de menselijke aspecten om een proces van overdracht/overname in goede banen te leiden.
 • Iemand die coaching vaardigheden combineert met inzicht en ervaring in overdracht van ondernemingen.
 • Iemand die een breed zicht heeft op alle aspecten en fasen van het overdrachtsproces.
 • Iemand die herkent wanneer gespecialiseerde kennis nodig is en die de kennis van de verschillende specialisten inschakelt en integreert.

Voor de uitvoering van deze coaching taken wordt onder meer gedacht aan volgende profielen:

 • Coach met kennis van bedrijfsoverdracht
 • Bemiddelaar met kennis van bedrijfsoverdracht

Online registreren

Om een erkenning als coach aan te vragen dient u zich eerst als individuele dienstverlener  te registreren. Gelieve de stappen in dit document te volgen.
Op het einde moet u ook de verklaring op eer afdrukken. Deze verklaring op eer hoort u samen met  uw curriculum vitae en de in te vullen referentielijst aan de kmo-portefeuille te bezorgen.

CV Screening

Basisvorming, permanente vorming en ervaring wordt geëvalueerd. (beoordelingscriteria)

Na een evaluatie van de cv en de referentielijst kan de coach uitgenodigd worden voor een interview.

Interview

Tijdens het interview worden kennis, vaardigheden, waarden en normen bevraagd en worden deze geduid aan de hand van eigen cases die zijn opgenomen in de referentielijst. (beoordelingscriteria)

2. Domein Groei

Doel van de coaching in het domein groei:

Coaching bij groei biedt de geselecteerde onderneming met internationale ambities een bedrijfsbrede ondersteuning. Door middel van een vooraf afgesproken coaching traject met duidelijke doelstellingen treedt de coach op als klankbord, mentor en/of ervaringsdeskundige om de autonomie van de internationaal groeiende onderneming in meerdere bedrijfsdomeinen te versterken.
De geselecteerde onderneming moet een internationale doorbraak willen realiseren en daarvoor reeds een groeistrategie hebben uitgewerkt, bijvoorbeeld via de opportuniteitsanalyse.

Een erkenningsaanvraag voor de pijler coaching in het domein groei bestaat uit

 • een online registratie als individuele dienstverlener,
 • een screening van het de ingevulde referentielijst en
 • nadien een mogelijk interview.

Een ‘coach’, binnen het domein groei, heeft cumulatief volgende kwaliteiten:

 • Iemand die ruime kennis en ervaring kan aantonen in meerdere bedrijfsdomeinen in een internationaal groeiende onderneming.
 • Iemand die vanuit de specifieke behoeften van de groeionderneming zijn kennis en ervaring doelgericht inzet.
 • Iemand die zijn kennis overdraagt en zijn netwerk ontsluit.
 • Iemand die begeleidt en stimuleert tot autonomie.

Voor de uitvoering van deze begeleidingstaken wordt onder meer gedacht aan volgende profielen:

 • (gewezen) ondernemers met een track-record in het leiden van een onderneming doorheen een sterke internationale groeifase;
 • (gewezen) kaderleden van groeibedrijven met ervaring in meerdere bedrijfsdomeinen in een internationaal groeiende onderneming;
 • dienstverleners met ruime ervaring bij groeibedrijven in meerdere bedrijfsdomeinen in internationaal groeiende ondernemingen.

Er wordt ook verwacht dat zij zich kunnen inleven in de kmo-wereld en het vermogen hebben om hun kennis en ervaring in een kmo-omgeving in te zetten en coachend op te treden.

Online registreren

Om een erkenning als coach aan te vragen dient u zich eerst als individuele dienstverlener  te registreren. Gelieve de stappen in dit document te volgen.
Op het einde moet u ook de verklaring op eer afdrukken. Deze verklaring op eer hoort u samen met  uw curriculum vitae en de in te vullen referentielijst aan de kmo-portefeuille te bezorgen.

CV Screening

Basisopleiding, beroepservaring en ervaring worden geëvalueerd. (beoordelingscriteria)

Na een evaluatie van de cv en de referentielijst kan de coach uitgenodigd worden voor een interview.

Interview

Tijdens het interview wordt dieper ingegaan op de ervaringen die in de referentielijst worden vermeld. Er wordt gevraagd om minstens één case nader toe te lichten. (beoordelingscriteria)

3. Domein energie

Uitsluitend dienstverleners die erkend zijn in het domein energie van de pijler strategisch advies kunnen erkend worden voor de pijler coaching (meer informatie).


UP