Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Energiescan (met recht op bonus bij de ecologiepremie)

Momenteel kunnen er geen energiescans meer aangevraagd worden!

Het Agentschap Ondernemen bood bedrijven die dit wensten een gratis individuele energiedoorlichting (energiescan) via aanbestede studiebureaus aan. De resultaten van die scans tussen 2013 en 2015 vindt u in dit eindrapport. Het is nog niet duidelijk of Agentschap Innoveren & Ondernemen deze dienstverlening zal verderzetten.

Doelgroep

Bedrijfsvestigingen die een jaarlijks energieverbruik hebben van minimum 20.000 kWh elektriciteit of minimum 50.000 kWh brandstof (aardgas, stookolie …) en niet in aanmerking komen voor de energiebeleidsovereenkomsten (dus maximum 0,1 PJ primair energieverbruik of 27,78 miljoen kWh op jaarbasis) komen in aanmerking voor de energiescan. Als de bedrijven een kmo zijn (EU definitie kmo) dan kan 3% extra steun verkregen worden bij een aanvraag van een ecologiepremie binnen het jaar na het goedgekeurd energiescanrapport.

Werkwijze

Deze energiescan start met een analyse van de facturen van het energieverbruik.

Hieruit zijn reeds een aantal interessante gegevens af te leiden:

 • is de prijs die u voor elektriciteit, gas of stookolie betaalt marktconform?
 • is het volledige verbruik en vermogen wel te verklaren?
 • zijn er vermogenpieken of sluipverbruiken die vermeden kunnen worden?  

Daarnaast worden de technische installaties aan een eerste kritische inspectie onderworpen:

 • is de gebruikte technologie nog up-to-date?
 • zijn de gebruikte vermogens correct?
 • welke investeringen zijn er mogelijk?

Courante technieken die aan bod komen zijn:

 • De verlichtingsinstallatie: is een vervanging door armaturen met elektronische ballasten rendabel?
 • De verwarmingsinstallatie: dient u aan een vervanging van de ketel door een condensatieketel te denken? Is de sturing van de verwarming logisch? Of dient u zelfs de wijze van verwarmen te herzien?
 • Isolatie: brengt extra dakisolatie op? Is dubbel glas vervangen rendabel?
 • Perslucht: is de overstap naar een frequentiegestuurde compressor interessant? Is de aanzuiglucht niet te warm of is de luchtdruk niet te hoog voor de toepassing?
 • Koeling: wordt er efficiënt gekoeld? Hoe lang kan ik nog met de huidige koelmiddelen verder werken?
 • Elektromotoren
 • Hernieuwbare energie: heeft u genoeg afvalhout om een houtketel te overwegen?
 • ....

Wat mag u van zo'n scan verwachten?

 • Na een energiescan heeft het bedrijf een duidelijk beeld van waar de prioriteiten dienen te liggen wanneer er beslist wordt om het energieverbruik aan te pakken (en van wat er haalbaar kan zijn).
 • Een eerste schatting van mogelijke besparingen en investeringskosten. Hierdoor krijgt u een beeld van het rendement van potentiële energiebesparende ingrepen.
 • Een overzicht van mogelijke subsidies.

Wat mag u niet verwachten?

 • Gedetailleerde berekeningen van benodigde vermogens of specificaties voor lastenboeken.
 • Uitgebreide berekeningen (bv. het warmteverlies van een complex gebouw).
 • Metingen van verbruiken, vermogens, ...

Subsidiebonus bij de ecologiepremie

Kleine en middelgrote ondernemingen die een inspanning leveren om een eerstelijns energie-, milieu- of eco-efficiëntiescan te ondergaan en beschikken over een geldige scan op datum van indiening van de steunaanvraag kunnen genieten van een subsidiebonus.

Steun voor energie-advies en -coaching

Na een energiescan kan verder advies per thema (verlichting, perslucht, HVAC, WKK, ...) uitgevoerd worden door gespecialiseerde energiestudiebureaus. Via de kmo-portefeuille kan er per kalenderjaar max. € 2.500 en max. 50% steun verkregen worden onder de pijler advies voor ondernemen.

In de  pijler strategisch advies worden adviezen gesubsidieerd die bijdragen tot een transformatie van de kmo’s in Vlaanderen. Zo worden sinds mei 2013 ook strategisch energieplannen gesubsidieerd. De steun in de pijler strategisch advies bedraagt 50% met een maximale subsidie van € 25.000 per jaar. In de pijler coaching wordt de begeleiding bij de implementatie van energiebesparende maatregelen voor 75% met een maximum van € 10.000 per jaar gesteund. In 2014 kan coachingsteun aangevraagd worden voor de thema’s perslucht, koeling en sanitair warm water.

Meer informatie op www.kmo-portefeuille.be.

Voor specifieke energiethema's kan ook VITO de studies voor kmo's uitvoeren die door hun EFRO-project Prodem financieel worden gesteund.

Ondernemer aan het woord

Stokerij Rubbens uit Zele is sinds 1817 een begrip voor al wie van geestrijke drank houdt. Het bedrijf plande een uitbreiding, waarbij de ruimtes voor productie, opslag en verwerking maar liefst vijf keer groter zouden worden.

“De productie van warm water en de verwarming van de lokalen waren al onze duurste energieposten”, zegt Dirk Beck, algemeen directeur van Stokerij Rubbens. “We wilden vermijden dat de energiekosten na de uitbreiding de pan uit swingden. Daarom leek de geplande uitbreiding een ideaal moment voor een energiescan.” Dirk Beck is vooral te spreken over de praktische aanpak van de scan. “Het uitvoerige rapport kan direct dienen als een handleiding om de kosten onder controle te krijgen en te besparen op energie”, klinkt het. Prioriteiten zoals de isolatie van muren en daken worden intussen in verschillende fases aangepakt. Tevens zoekt men bij Rubbens een methode om restwarmte te recupereren. “Al die ingrepen kosten geld, en daarom is het een grote aanmoediging dat het Agentschap Ondernemen ons ook heeft geholpen met het aanvragen van subsidies”, aldus Dirk Beck. De stokerij heeft nog behoefte aan een ‘volgende rondje’. “Er is nood aan meer kennis rond koudebruggen en isoleren”, besluit Dirk Beck.

Bekijk de 5 bedrijfsfilmpjes.

U investeert?

Indien u investeringen uitvoert, kan u ook voor begeleiding bij het aanvragen van uw subsidies bij ons terecht. Wellicht kunt u gebruik maken van de ecologiepremie; een voorafgaande energiescan geeft dan recht als kmo op een subsidiebonus van 3%.

Aanvraag

Voor het aanvragen van een energiescan kan u terecht bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen op ons gratis nummer 0800 20 555 of via info@agentschapondernemen.be. Wij verwijzen u door naar een studiebureau dat voor u gratis een energiescan uitvoert.
Logo's

Meer informatie

Kmo's die voorafgaand aan de energiescan van het Agentschap Innoveren & Ondernemen zelf aan de slag wensen te gaan kunnen gebruik maken van de gratis online zelfscan energie : http://www.energiesparen.be/zelfscan-voor-kmos


Contact informatie

Agentschap Innoveren & Ondernemen
T 0800 20 555
info@vlaio.be
UP