Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Energiemanagement in uw bedrijf

Wat is een energiemanagementsysteem?

Met een energiemanagementsysteem kan een bedrijf zijn energieverbruik en de bijhorende kosten op een duidelijke en overzichtelijke manier in kaart brengen en opvolgen. Op die manier detecteert u gemakkelijk de mogelijkheden om het energieverbruik te verlagen. Bedrijven die al andere managementsystemen hebben, kunnen de energienormen daarin integreren. Zo wordt energiezorg een onderdeel van de dagelijkse manier van werken.

Sinds 2011 is een nieuwe norm voor energiemanagement geïntroduceerd: ISO 50001. Deze wereldwijde norm, als vervanging van de EN 16001 uit 2009, maakt energiemanagement certificeerbaar.

De norm ISO 50001 stellen eisen aan de bedrijven die

  • inzicht willen krijgen in hun energiehuishouding.
  • deze energiehuishouding systematisch willen verbeteren.
  • een energiemanagementsysteem willen opzetten en invoeren.
  • hun klanten, derden en de overheid willen tonen dat ze een systeem voor energiemanagement hebben.
  • hun energiemanagement conform de norm door derden willen laten certificeren  

De ISO 50001-norm is een internationale standaard voor organisaties die een energiemanagementsysteem willen opzetten. Bedrijven die werken volgens deze norm kunnen hun energiemanagementsysteem laten certificeren. De norm sluit zeer goed aan bij de bestaande normen ISO 14001 en EMAS voor milieumanagementsysteem en is integreerbaar in een bestaand milieuzorgsysteem.

Welke principes worden gehanteerd?

De implementatie van een energiemanagementsysteem is gebaseerd op de Demingcyclus (PLAN-DO-CHECK-ACT). Typisch aan de Demingcyclus is dat er een duidelijk (energie)beleid gevoerd wordt op basis van een duidelijk (energie)programma of actieplan. Op basis van dit plan wordt voortdurend gestreefd om continu de prestaties te verbeteren. Regelmatige evaluaties maken bijsturen mogelijk. Zo worden de vooropgestelde doelstellingen regelmatig getoetst en indien nodig worden ze bijgestuurd.

Ook is het van belang dat zowel de top als de basis betrokken is bij het project. Iedereen is mee verantwoordelijk.

Voordelen?

Door bestaande werkzaamheden en communicatiestructuren binnen bedrijven uit te breiden met energiegerelateerde aspecten, is energiemanagement tijdsefficiënt in te voeren. Wel dienen het management en direct betrokkenen extra tijd vrij te maken voor initiatie, controle en bijsturing van energiegerelateerde acties binnen de bedrijfsvoering. Een goed werkend energiemanagement verdient zichzelf echter terug, want het zorgt voor een blijvende besparing op de energiekosten. Gedegen energiemanagement en de certificeringsmogelijkheid bieden bedrijven daarnaast de mogelijkheid om het duurzame imago en hiermee ook de klantcontacten te verbeteren.


Contact informatie

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Secretariaat BELAC - NG II - 5e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
T + 32 2 277 54 34
F + 32 2 277 54 41
belac@economie.fgov.be
UP