Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Elektrotechnische activiteiten

Wie elektrotechnische activiteiten wil uitoefenen, moet naast de basiskennis bedrijfsbeheer ook de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen.

Wat verstaat men onder 'elektrotechnische activiteiten'?

Onder de activiteit verstaat men:

 • het herstellen van elektrische toestellen,
 • het plaatsen en herstellen van alle elektrische installaties voor:
  • stroomvoorziening,
  • verlichting,
  • lichtreclame,
  • verwarming,
  • andere klimaatregeling dan deze voorzien voor de installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair,
  • domotica,
  • communicatie,
  • signalisatie,
  • opname en weergave van beelden of geluiden,
  • beveiliging tegen overspanning, brand of diefstal.

Uitzondering

Volgende activiteiten vallen niet onder de reglementering:

 1. het plaatsen en herstellen van buizen en leidingen voor elektriciteitsvoorziening, zonder het bekabelen noch het aansluiten, indien dit gebeurt door ondernemingen die daarvan hun hoofdactiviteit maken,
 2. het plaatsen en herstellen van fotovoltaïsche panelen, indien dit gebeurt door ondernemingen die dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten uitoefenen, voor zover dit gebeurt zonder ingreep op de elektriciteitsvoorziening,
 3. het herstellen van elektrische toestellen waarvan het vermogen 2 kilowatt niet overschrijdt, door de ondernemingen waarvan de verkoop van elektrische toestellen de hoofdactiviteit is,
 4. het aansluiten van toestellen op een sterkstroominstallatie, indien dit een noodzakelijke dienst na verkoop is van een onderneming waarvan de hoofdactiviteit de verkoop is van dergelijke toestellen, voor zover die aansluiting kan gebeuren op een bestaand aansluitpunt,
 5. de activiteiten die behoren tot de beroepswerkzaamheid van een installateur-frigorist.

Welke kennis moet u bewijzen? 

De sectorale beroepsbekwaamheid:

 • specifieke administratieve kennis: het algemeen reglement op de elektrische installaties, het opmaken en lezen van plannen en schema’s voor de activiteiten vermeld in artikel 28, § 1, veiligheid in het omgaan met elektriciteit, noties van rationeel energieverbruik en van systemen om de kwaliteit te waarborgen, de regelgeving in verband met de beveiligingsinstallaties;
 • materialenkennis, het gebruik en de verwerking van bekabelingsystemen, beveiligingen, spanningsregelaars, bedieningsapparaten, programmeerbare afstandsbedieningen, verlichtingssystemen, elektrische motoren en stroomaggregaten, alternatieve energieopwekking (photovoltaïsch, warmtepomp,…);
 • grondige kennis van elektriciteit: gelijkstroom, wisselstroom, wet van ohm, spanningen,  stroomsterkte, vermogen, arbeidsfactor, éénfase-, tweefase- en driefasestroom met of zonder nulgeleider, magnetisme en elektromagnetisme, motoren met gelijk- en wisselstroom, differentiële bescherming, automaten en schakelaars;
 • basiskennis van het dimensioneren van de elektrische installaties, van de elektrische verwarmingsinstallaties, van de conceptie van verlichtingssystemen, van energiebeheer, elektromagnetische compatibiliteit, harmonische fenomenen, inductie, overspanning, van programmering en van componenten, van installaties met hoogspanning en van de technische specificaties (STS) voor de elektrotechnische activiteiten;
 • kennis van de volgende technieken: het leggen van elektrische leidingen, het doorboren en het bevestigen, elektrische schakelingen, het afstellen van elektrische toestellen, het uitvoeren van stroommetingen en het interpreteren ervan en het vaststellen en herstellen van pannes.

Hoe de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

De sectorale beroepsbekwaamheid kan op twee manieren bewezen worden:

Waar moet u de basiskennis bedrijfsbeheer en sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

Alleen een erkend ondernemingsloket is bevoegd en dat naar aanleiding van een aanvraag tot inschrijving als handels- of ambachtsonderneming in de KBO.

Wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie.
Het examen handelt over de administratieve kennis vastgelegd in artikel 5, 2° van het KB van 29/1/2007 en over de sectorale beroepsbekwaamheid vastgelegd in artikel 29 van dat KB. Voor verdere informatie over de administratieve kennis bouw kunt u de syllabus raadplegen als voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie. U kan die downloaden op deze pagina


UP