Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Eindafwerkingsactiviteiten

Wie de activiteit van eindafwerkingsactiviteiten wil uitoefenen, moet naast de basiskennis bedrijfsbeheer ook de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen.

Wat verstaat men onder 'eindafwerkingsactiviteiten'?

Onder de activiteit verstaat men:

 • het bedekken van oppervlakken met verf, vernis of beits om ze te beschermen en te verfraaien,
 • het plaatsen van behang, schildersdoek en over hun gehele oppervlakte gelijmde soepele bekledingen,
 • het bedekken van muren en vloeren met soepele bekledingen.

De activiteiten hebben rechtstreeks betrekking op het optrekken, herstellen of slopen van een gebouw of op het aanbrengen van een roerend goed in een gebouw zodat het onroerend wordt door incorporatie.

Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder gebouw: Een onroerend goed van duurzaam materiaal bestemd voor:

 • bewoning door de mens,
 • administratieve doeleinden,
 • industriële doeleinden,
 • commerciële doeleinden,
 • medische doeleinden,
 • culturele, sportieve of religieuze doeleinden,
 • land- en tuinbouwdoeleinden.

Uitzondering

Volgende activiteiten vallen niet onder de reglementering: de werken in het kader van publiciteit en toneeldecor.

Welke kennis moet u bewijzen?

De sectorale beroepsbekwaamheid:

 • materialenkennis:
 • afwerkingsmaterialen: de verven, de vernissen, de beitsen en transparante houtbeschermingen, de decoratieve coatings, de soorten behang en diverse bekledingen, de soepele vloerbekledingen en de bedekkings- en drenkingsmaterialen;
 • hulpproducten met inbegrip van lijm, egalisatie, plamuren en reparatiemiddelen, vloeistoffen en schuurmiddelen;
 • technische basiskennis van de technische specificaties (STS) voor de eindafwerkingsactiviteiten en het kiezen van de afwerkingsmaterialen en hulpproducten;
 • kennis van de volgende technieken : het reinigen, controleren, analyseren, en voorbereiden van de ondergrond en het verwijderen van bestaande afwerkingsmaterialen, met inbegrip van de kennis van het verwijderen van asbesthoudende vloerbekleding en lijmen;
 • algemene kennis van de technische voorlichtingsnota’s van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf en van de kwaliteitsstandaarden voor de eindafwerkingsactiviteiten

Volgende documenten/tijdschriften/handboeken zijn aan te raden ter voorbereiding van het examen. Deze informatiebronnen zijn gratis te raadplegen via het internet.

Hoe de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

De sectorale beroepsbekwaamheid kan op twee manieren bewezen worden:

Waar moet u de basiskennis bedrijfsbeheer en sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

Alleen een erkend ondernemingsloket is bevoegd en dat naar aanleiding van een aanvraag tot inschrijving als handels- of ambachtsonderneming in de KBO.

Wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie. Het examen handelt over de administratieve kennis vastgelegd in artikel 5, 2° van het KB van 29/1/2007 en over de sectorale beroepsbekwaamheid vastgelegd in artikel 23 van dat KB. Voor verdere informatie over de administratieve kennis bouw kunt u de syllabus raadplegen als voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie. U kan die downloaden op deze pagina


UP