Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Een opportuniteitsanalyse

De kmo-portefeuille is vanaf 1 april 2016 grondig vernieuwd en vereenvoudigd. Alle informatie daarover vindt u op www.vlaio.be/kmo-portefeuille.


Definitie

Een opportuniteitsanalyse is een strategisch advies, waarbij na een systematisch opgezette en afgeronde analyse van de groeideterminanten die in de potentiële groeionderneming aanwezig zijn, een actieplan wordt opgemaakt die de onderneming in staat moet stellen om haar groei te kunnen versnellen. De systematiek van deze opportuniteitsanalyse, vermeld op de website, bevat een scan in het analyserend gedeelte en een SWOT-analyse in het richtinggevend gedeelte. De subsidieaanvraag met betrekking tot deze analyse moet worden ingediend in het specifieke domein groei van de pijler strategisch advies.

Wat

De opportuniteitsanalyse maakt deel uit van een begeleidingstraject voor ondernemingen met groeipotentieel. Bedrijven die gebruik willen van de opportuniteitsanalyse moeten eerst beoordeeld worden of zij aan de voorwaarden voldoen. Die beoordeling maakt deel uit van een breder takenpakket dat Agentschap Ondernemen heeft toevertrouwd aan 8 organisaties.

Het doel van de opportuniteitsanalyse is snelgroeiende ondernemingen en potentiële snelle groeiers begeleiden bij het overwinnen van de groeipijnen die met een sterke en snelle expansie gepaard gaan en hen begeleiden bij de overgang van de meer lokale markt naar de internationale. Enkel adviseurs die door Agentschap Ondernemen daarvoor zijn erkend en die de opleiding over het gebruik van de opportuniteitsanalyse hebben gevolgd, mogen de opportuniteitsanalyse uitvoeren.

De adviseur zet samen met vertegenwoordigers van de onderneming volgende stappen:

  • Intakegesprek tussen adviseur en bedrijfsleider over de bedrijfssituatie, de aanpak van het traject en de wederzijdse verwachtingen van adviseur en bedrijfsleider, alsook selectie van sleutelfiguren in de onderneming die zullen deelnemen aan de volgende stappen;
  • Online scan die door de verschillende sleutelfiguren los van elkaar wordt ingevuld;
  • SWOT-workshop met de sleutelfiguren. Deze workshop wordt door de adviseur voorbereid op basis van de antwoorden uit de scan;
  • Conclusies en actieplan;
  • Eventueel: begeleiding door de adviseur bij de uitvoering van het actieplan.

Steun

De maximale subsidie voor een opportuniteitsanalyse bedraagt 25.000 euro. Het subsidiepercentage is steeds 75%. Het maximale projectbedrag waarvoor steun kan worden aangevraagd is bijgevolg 33.333 euro.

Subsidieaanvraag

De aanvraagprocedure voor strategisch advies is uitgebreider dan die van advies.

De onderneming moet vooraf als potentieel groeibedrijf worden aanvaard door één van de stakeholders van het groeibeleid:

  1. De ondernemer contacteert één van de stakeholders die door middel van een aantal toetsingsvragen nagaat of de onderneming klaar is voor de oefening.
  2. Indien uw onderneming in aanmerking komt om deze opportuniteitsoefening te laten uitvoeren, geeft de stakeholder een driepartijencontract (onderneming, adviseur en Agentschap Ondernemen) mee.
  3. De onderneming  contacteert vervolgens een erkende adviseur naar keuze en laat het contract aanvullen.
  4. De onderneming doet de digitale subsidieaanvraag van de opportuniteitsanalyse via de kmo-portefeuille en stuurt het contract op naar Commissie strategisch advies en coaching van het Agentschap Ondernemen, Koning Albert II-laan 35, bus 12, 1030 Brussel. U kunt ook een scan van uw ondertekende overeenkomst mailen naar strategischadvies@vlaanderen.be.
  5. Deze aanvraag wordt besproken op de maandelijkse Commissie Strategisch Advies en Coaching.

UP